Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

Oud Nieuws Deel 07: 2de helft 2012

 

20 december2012

Over de Koninklijke Stoom Weverij (later Nijverdal ten Cate) in Nijverdal is veel te vertellen en te laten zien, dankzij vooral de archiefgroep van de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal.

 

Oud en nieuw in ‘t Harde: →

 

Op 9 februari van dit jaar stond de loc Theo nog op de  voorgrond in de sneeuw in ’t Harde. Nedtrain had deze O&K 26188 (1962) van het type MV6B in 2007 gebruikt uit België laten komen om voor Defensie te rangeren. De werkzaamheden waren al overgenomen door de firma Wagoncare, die daarvoor de oranje Cockerill op de achtergrond had laten aanrukken. Zie hier voor meer bijzonderheden.

Theo staat nu (en medio 2014 nog steeds) te koop voor € 48.750 excl. BTW (met dank aan Max Popma en Kees Wielemaker). Theo staat nog wel in ’t Harde.

Shunter heeft van Strukton de beide Orenstein & Koppel locs van het type MC14N overgenomen. De voorste (gele) loc is Tiny, die op vele plaatsen in het land te zien is geweest. Bij dit type lopen de frameplaten ver naar onder door. Hele volksstammen denken daarom dat deze drieasser een tweeasser is. Tiny is O&K fabrieksnummer 26256 (1963). Ze begon als Shell Pernis nummer 1 (in de tweede bezetting), maar werd in 1979 afgestoten omdat ze geen radiografische besturing heeft. Tiny wordt bij Shunter nummer 504 (zie hier voor een loclijst van Shunter). Achter Tiny staat O&K 26537 (1965). Deze cabrio heeft geen Nederlandse voorgeschiedenis, maar is door Strukton in 2007 naar Nederland gehaald als onderdelenleverancier Ze stond steeds in Zutphen.

Met dank aan Peter Jansen (Shunter).

Foto: Shunter →

IMG_6216 (Large).JPG

0 – 0 – 0

6 december 2012

SHM stoomrailkraan 23 11 2012 Canon 178 bewerkt.jpg

↑ Op 23-11-2012 was de stoomrailkraan van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik – ex nr. 39 van de werf De Schelde in Vlissingen – in actie. Het ging om het verplaatsen van wielen naar het wielenpark en van het oude machinistenhuis van de DuCroBra dieselloc 101 naar een plaats waar het makkelijk op een vrachtauto gezet kan worden en het uit het spoor lichten van lorries. Twee weken eerder waren Oostenrijkse rijtuigen gelicht. Er zijn meer stoomrailkranen in Nederland bedrijfsvaardig bewaard, maar alleen de 39 vervult nog een nuttige functie.

 

Verder is deze update geheel gewijd aan de firma Goudriaan, de voorganger van de bekende firma Spoorijzer in Delft. Het blijkt dat Goudriaan zich verslikt heeft in de overname van een scheepswerf in Delft. Spoorijzer was een doorstart in sterk afgeslankte vorm.

 

0 – 0 – 0

 

22 november 2012

Na eerdere webpagina’s over kipkarren in het algemeen en standaard Spoorijzer kipkarren is het nu de beurt aan speciale kipkarren van Spoorijzer.

De fosforfabriek Thermphos (tot 1999 Hoechst) in Vlissingen-Oost is gisteren failliet verklaard. Het bedrijf draait nog enkele maanden door om de voorraden op te maken. Er was een interessant spoorbedrijf, tot op het laatst maar ook tientallen jaren geleden:

MoyseSGBPdG31mei1984.jpg

Sik Hoechst HdJ.jpg

Moyse 14 (1931) bij de SGB, 31 mei 1984, Foto Pierre de Greeuw

 

Een eilandbedrijf voor het slakkenvervoer bij Hoechst is eerder op deze website besproken. De tractie werd daar geleverd door een vooroorlogse loc van het Franse fabrikaat Moyse, die naar de Stoomtrein Goes Borsele ging (foto) en al jaren geleden is gesloopt.

↑ Ex-NS 251 was van 1972 tot 1993 bij Hoechst, foto Henk de Jager

 

Ex-NS bakkie 521 en ex-NS sik 251 (als monument bij station Hoedekenskerke) gingen ook al jaren geleden naar de SGB. Nu zijn bij Thermphos nog aanwezig een tot locomotief omgebouwde rangeerrobot (Windhoff 260017 uit 1983) en ex-NS sik 317.

Zie ook het artikel Goederenvervoer bij Thermphos in Vlissingen Sloe, in Railmagazine 197 (2002). Dat is een uitstekend artikel, alleen is de Moyse loc (zie foto linksboven) ten onrechte voor een derde sik aangezien.

In verband met de reconstructie van de Coenhavenweg te Amsterdam Westhavens is één van de sporen naar de firma Eggerding Pier Amerika gedeeltelijk opgebroken. Op verzoek van Eggerding is het rechter spoor (gezien vanaf het emplacement Coenhavenweg) nog blijven liggen. Hier is overigens al jaren geen vervoer meer gesignaleerd.

0 – 0 – 0

8 november2012

Nadat eerder al de stoomlocs besproken zijn, is het nu de beurt aan de diesellocs van de steenfabriek IJsseloord bij (Arnhem).

Mede naar aanleiding van het nieuws van de vorige keer is een nieuwe webpagina gewijd aan stoomrailkranen van de werf Boele in Bolnes.

Dankzij Remco Verloop zijn de meeste raadsels van de LK 60 locs (Plasser & Theurer) opgelost.

Het aansluitwissel van de stamlijn te Den Bosch is in september jl. verwijderd. Dit betekent dat de beide spooraansluitingen naar Heineken ter hoogte van de Oude Engelenseweg nutteloos zijn geworden. De SGB in Goes heeft van de Gemeente Den Bosch opdracht gekregen om de stamlijn tot aan het hek van Heineken op te breken.

0 – 0 – 0

25 oktober2012

Arno Logman (Bemo) stuurde deze fraaie foto van de loc van Shell in Moerdijk

 

Het betreft een oude bekende, namelijk MaK 220107 van het type G321B, die in 1982 nieuw begon bij de Unie van Kunstmest Fabrieken (UKF) op de Vondelingenplaat in Rotterdam. Na de sluiting van UKF ging de MaK naar Kemira/De Rijke/Multirange in Europoort. Bemo kocht de loc in 2010 en gaf haar een uitgebreide revisie. Begin 2011 kwam ze in dienst bij Shell in Moerdijk ter vervanging van O&K 26766 (1973) van het type MB360N, die op haar beurt bij Bemo werd gereviseerd.

Volgens deze Shell publicatie rijdt de loc 40% zuiniger en met 60% minder uitstoot. De levensduur (na revisie) wordt geschat op 25 tot 30 jaar, hetgeen een totale levensduur van ~ 60 jaar zou betekenen. De loc heeft het redelijk druk: in 2010 werden 2.100 wagons geladen of gelost.

Shell MAK.JPG

In aanvulling op de webpagina over de steenfabriek FOW in Groenlo stuurden  Ad Lafort en Gerard de Graaf een .pdf van een artikel over de Henschel Fabia stoomloc in het algemeen en in het bijzonder over het exemplaar dat nu bij het Valkenburgse Meer rijdt.

Met hulp van Martin Hoogerwerf is de webpagina over het verband tussen kabelbanen en smalspoor in Nederland uitgebreid.

De stoomrailkraan Boele 9 reed bij de scheepswerf Boele Bolnes op normaalspoor (zie dit artikel). Daarna kwam ze bij de Stoom Stichting Nederland en het Stoommachinemuseum in Medemblik. Ze wordt momenteel schitterend (en werkend) gerestaureerd in één van de hallen van de firma Vic Obdam in Obdam. Nu het huis en de ketel verwijderd zijn is het mechaniek goed te zien, met onder andere in het groen de horizontale tweecilinder stoommachine en rechts daarvan de hijslier met remband, daaronder de twee lagers voor de kraanarm (giek) en daar weer onder de getande ring voor het draaien (zwenken) van de kraan. Op de achtergrond het juk met katrollen voor de kabels.

  

                       Foto d.d. 28-09-2012→

(met dank aan Vic Obdam)

Vic Obdam 010.JPG

Zie hier voor een film van zus Boele 10 in actie bij het Havenmuseum in Rotterdam.

0 – 0 – 0

11 oktober 2012

De webpagina over Tractorlocomotieven is gecorrigeerd en aangevuld met onder andere drie foto’s van Thiadens tractorlocs op Terschelling.

(met dank aan Toon Steenmeijer, Kees Plug en Gerard de Graaf). Er is ook veel actueel nieuws:

BP nieuwe lok 1 (1).jpg

↑ In het maandblad van de BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) stond deze fraaie foto van Translok 195 (bouwjaar 2005), die per 15 augustus 2012 de afgevoerde Deutz loc vervangt. Zie voor meer gegevens het nieuws van 16 augustus 2012 (met dank aan Klaas Kuipers).

 

Genoemd maandblad vermeldt dat de Traslok voor het gebruik bij BP is voorzien van afstandsbesturing en is aangepast aan de eisen van de Europese richtlijn ATEX (ATmosphères EXplosives) zone 2 (de kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en bestaat slechts gedurende minder dan 10 uur per jaar), door het aanbrengen van onder andere rubberen wielen, een watergekoelde uitlaat en gasdetectie.

Vier Orenstein & Koppel locs van DB Schenker (voorheen van DSM; zie ook dit artikel) in Geleen zijn na revisie + schilderbeurt bij Bemo (zie het nieuws van 15 maart 2012 hieronder) weer terug in Geleen. Aldaar is de foto  genomen op 22 augustus 2012 (met dank aan Arno Logman van Bemo).

 

Rechts is nog een stuk van een Windhoff Teletrac te zien; de O&K’s hadden oorspronkelijk ook deze kleur.

 

Er zijn logo’s van de Deutsche Bundesbahn en van Bemo Rail op de locs aangebracht.

Net boven het Bemo Rail logo zit de

noodstop v/d afstandsbediening ↓           

 

Ander nieuws van Bemo is (met dank aan Arno Logman van Bemo):

·       Translok 194 (2005) - het zusje van de bovengenoemde nieuwe BPPR loc – is voorzien van afstandsbesturing en wagonberemming en is weer terug bij Vopak aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen, waar ze O&K 26742 vervangt.

·       Voor de firma D’Ieteren in België wordt een batterijloc à la Tata gebouwd. Er is gekozen voor batterij-uitvoering vanwege de inzet in een magazijn.

·       Voor de metro in Taiwan worden twee voertuigen gebouwd: een reddingsvoertuig (vierasser, 50 km/u) en een service voertuig (tweeasser, 25 km/u).

·       De MaK van Dow Benelux is na een upgrade bij Bemo weer in Terneuzen terug gekeerd. Daarmee is het locpark compleet vernieuwd, want in het voorjaar arriveerde immers de nieuwe Bemo BRD 130 (zie het nieuws van 26 april 2012).

·       De Bemo verhuurloc O&K 26619 (1967) van het type MB5N bij Nedmag in Veendam is afgevoerd en gesloopt.

·       Er is een andere O&K voor in de plaats gekomen, namelijk de door Bemo gemoderniseerde O&K 26794 (1974). Deze loc van het type MB200N is indertijd nieuw gekocht door de Nieuwe Matex (→ Vopak Botlek) aan de Welplaatweg in de Botlek en had daar nummer 12. In 2009 ging ze naar Bemo, die haar in 2010 bij LBC (voorheen Dow) in de Botlek inzette. En nu dus in Veendam. Uit onderstaande foto (met dank aan Alex Everts) blijkt dat de loc er weer prima uitziet:

 

↓ Foto: Alex Everts, Nedmag in Veendam, 7 oktober 2012 ↓

VeendamNieuweBemo.jpg

 

0 – 0 – 0

27 september 2012

Eigenaardig waren de locomotieven die gebouwd werden op basis van een Fordson landbouw-tractor. Nog afgezien van Ford zelf konden maar liefst drie Nederlandse firma’s zo’n tractorlocomotief leveren.

 

0 – 0 – 0

13 september 2012

De Gmeinder dieselloc nr. 6002 van de Rotterdamse Metro is voor sloop afgevoerd (bron: Op de Rails, augustus 2012).

De Trackmobile 4(5) TMC lijkt relatief onbekend, maar is waarschijnlijk het meest in Nederland gebouwde tractievoertuig. Bedrijven in Delft en Winschoten bouwden honderden exemplaren. Belangrijke wapenfeiten waren de levering van 90 exemplaren aan het Franse en 10 exemplaren aan het Belgische leger. In Nederland is geen Trackmobile meer te vinden. Elders zijn minstens 5 exemplaren museaal bewaard. Door het beschikbaar komen van veel nieuwe foto’s en informatie kon de webpagina over dit rail-wegvoertuig sterk worden uitgebreid.

Er zijn nieuwe links.

0 – 0 – 0

30 augustus 2012

Deze update is bijna geheel gewijd aan het zeer gevarieerde smalspoor naar de leemputten van de Groenlosche Stoomsteenfabriek, later FOW genaamd. Het begon met paardentractie en later een elektrische locomotief met een spoorwijdte van 900 mm. Dit materieel werd verkocht omdat het bedrijf geliquideerd werd. Toen de fabriek toch verkocht kon worden, schaften de nieuwe eigenaars 700 mm materieel aan. In de Eerste Wereldoorlog bouwde een garagehouder een merkwaardige gas(motor)locomotief, geïnspireerd op de gasmotorwagen van de Groenlosche Tram. Deze curiositeit hield het maar liefst dertig jaar uit, maar dan wel met benzine als brandstof. Daarna kwamen er Henschel en Diema diesellocs. Gedurende korte periodes reden er stoomlocs. Er komt ook nog een tractorlocomotief ter sprake.

Wim Roost meldde dat er ook anno 2012 nog een Werkspoor drieasser van (D)SM in Italië in tact is: zie deze link.

 

0 – 0 – 0

16 augustus 2012

De Deutz van de BP raffinaderij op Rozenburg is als schroot afgevoerd, nadat Bemo ter vervanging een Translok had geleverd. Deze Translok is een van de twee in 2005 aan Vopak in Vlissingen-Oost geleverde Transloks, die in 2007 zijn ingeruild voor twee door Bemo zelf gebouwde locs. Zie hier voor de specificaties van de Transloks (met dank aan Olav van Ruijven).

Er is een webpagina gewijd aan het General Electric 25 tons type, waarvan in de vorm van de Bever een exemplaar bewaard is gebleven bij de stoomtrein Goes Borsele. De levensloop van de ex-NS bakkies van RRF werd aangevuld en gecorrigeerd door Martijn Smits.

Van de Henschel DG smalspoorlocs zijn tekeningen en foto’s opgenomen, plus lijsten van door Orenstein & Koppel in Amsterdam geleverde locs van deze types Henschel DG 13 en Henschel DG 26. Deze types zijn niet zo bekend, maar er zijn er toch meer dan 20 geleverd.Ter complementering van de lijsten van door O&K in Amsterdam geleverde smalspoorlocs zijn ook de Listers toegevoegd.

Kees Plug en Henk Sluijters corrigeerden de webpagina over de steenfabriek IJsseloord.

 

0 – 0 – 0

2 augustus 2012

Er is een nieuwe webpagina gewijd aan de steenfabriek IJsseloord bij Arnhem, waar de laatste stoomloc op Nederlands smalspoor reed.

De failliete locomotieffabriek Gmeinder (zie nieuws van 26 april 2012) is overgenomen door de fabrikant van rail-wegvoertuigen Zagro. Deze interessante combinatie betekent dat de firma Koks in Alkmaar, die al importeur van onder andere Zagro was, nu ook een locomotieffabriek vertegenwoordigt.

De webpagina over de Unilok is uitgebreid met onder andere een foto van de Unilok van de BP en een foto van het Unilok type bij DSM.

Er zijn nieuwe links.

0 – 0 – 0

18 juli 2012

Volgens het tijdschrift Op de Rails van juli 2012 heeft de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ITL) het gebruik van een Zephir  rail-wegvoertuig van het zware type Lok 22.520 (22 ton trekkracht, 40 ton zwaar, 520 pk) op het openbare spoorwegnet door de firma Trainsupport niet toegestaan. Het ging hierbij om zogenaamde lastmile diensten in het Rotterdamse Havengebied.

Sommige Plasser & Theurer wegonderhoudsmachines bestaan uit een loc – de LK60 - en een wagon. Sommige LK60’s worden tegenwoordig als loc voor hele andere doeleinden ingezet dan waarvoor ze door Plasser & Theurer bedoeld waren.

De VAM in Wijster gebruikte een kabelspoor met zelflossers.

Er is een nieuw raadsel en er is nieuwe aanvullende informatie bij de raadsels van de  door Stork gebouwde elektrische locomotief en van de stoomloc op smalspoor bij Enka (AKU) in de Kleefse Waard.

Er zijn nieuwe links.

0 – 0 – 0

4 juli 2012

In aansluiting op de webpagina over kipkarren in het algemeen, is er nu een webpagina gewijd aan de door Spoorijzer geproduceerde kipkarren. Het is aardig om te zien hoe door relatief eenvoudige veranderingen en toevoegingen steeds zwaardere types zijn ontstaan. Dat is goed te volgen omdat Spoorijzer type-aanduidingen gebruikte: KW 1, KW 2, etc.

Arnoud Bongaards en Toon Steenmeijer wezen er terecht op dat bij de vorige update bij het Orenstein & Koppel dieselloctype LD2 een foto van een Henschel DG ten tonele is gevoerd. De achtergrond van deze vergissing is dat O&K in Amsterdam (en waarschijnlijk ook in Frankrijk) Henschel DG’s verkocht heeft, waardoor de foto in een Franse O&K catalogus beland is. De foto is verwijderd; bij een toekomstige update zal worden toegevoegd een lijst met de Henschel DG’s die door de handen van O&K in Amsterdam zijn gegaan.

Auto’s met spoorwielen konden als tractiemiddel worden gebruikt.

Er zijn nieuwe links.

0 – 0 – 0

 

 

Terug/verder naar:

Recent nieuws             Nieuwsarchief                 Home                 Inhoud