iefabrieksspoor los

 

Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

Boeken

Aanvullingen

Tijdschriften

Raadsels

Loctypes

Modellen

  

Bemo Rail

in Warmenhuizen

laatst aangevuld op 11-01-2024.

 

Inhoud

I

Locatie

II

Aanvullingen

III

Renovatie

IV

Verhuur

V

Translok

VI

Nieuwbouw na 2008

I  Locatie

 

Bemo begon in Alkmaar (zie het logo linksboven op deze webpagina) en was daarna jaren in Waarland gevestigd.

 

Een artist impression van het in 2006 in gebruik genomen bedrijfsgebouw van Bemo in Warmenhuizen →

Een spooraansluiting had geen zin: de locs rijden op eigen kracht of gesleept te langzaam en worden per dieplader vervoerd. Bemo kan op 60 meter spoor proefrijden; de afregeling vindt plaats bij de klant. Wel werden in 2016 twee vierassige locs beproefd bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

II  Aanvullingen op dit boek

 

Voor de geschiedenis van Bemo wordt verwezen naar Hoofdstuk 6.2.5 in dit in 2008 uitgegeven boek. De gebeurtenissen na 2008 worden hieronder besproken. Op genoemd boek zijn nog de volgende aanvullingen te maken:

 

Op de werf van Hollandia Kloos in Krimpen aan den IJssel stond sinds de bouw in 1991 een Bemo Railshunter voor 1067 mm spoorwijdte. Mr. Herman van ’t Hoogerhuijs  berichtte dat de loc begin 2009 – dus na 18 jaar nietsdoen – is gesloopt (waarna de dieselmotor is hergebruikt). Dat is aanleiding om aandacht aan deze loc te besteden.

Volgens inlichtingen van Arno Logman (Bemo) stond deze loc bekend als het prototype van het BTL (Basic  Transport Locomotive) project. De afzonderlijke opdrachten voor het ontwerp en de bouw van het prototype kwamen van Kloos Railway Engineering. Dat dacht tientallen exemplaren van meerdere types in Indonesië te kunnen afzetten voor gebruik in “Industrial Shunting Yards” (spooraansluitingen). Maar BTL locs moesten ook met personenrijtuigen de baan op kunnen met een maximum snelheid van 60 km/uur. Er is ook sprake geweest van een uitvoering met een kraan. Henk Sluijters (Smalspoor 48 van oktober 1999) heeft bij Hollandia Kloos vernomen dat de loc is aangeschaft voor een project voor de bouw van spoorbruggen in Indonesië. Dat was waarschijnlijk plan B van Hollandia Kloos, nadat er van plan A (het BTL project) niets was gekomen.

Alle foto’s zijn genomen op de werf van Hollandia Kloos in Krimpen aan den IJssel, op 24 juni 1999 ↓→

 

Klik hier voor de tekening.

 

De loc was niet voorzien van Bemo stickers. De reden was waarschijnlijk dat Hollandia Kloos er eigen stickers op wilde aanbrengen. De BTL locs zouden immers niet door Bemo, maar door (Hollandia) Kloos in Indonesië verkocht gaan worden.

 

Hieronder staan foto’s met details van de Atlas koppeling, de luchtreservoirs en de Megiveren.

Bemo Kloos Koppeling

Bemo Kloos Wiel

 

Bemo bouwde in 1993 en 1997/98 twee accuvoertuigen. Ze verzorgen het vervoer van personen en gereedschap over een pier naar een platform, dat vier kilometer uit de kust ligt van het sultanaat Brunei op het eiland Borneo. BSP (Brunei Shell Petroleum) belaadt hier tankers met vloeibaar aardgas. Wegens ondiepte kunnen de tankers niet dichter bij de kust komen,

 

Bemo in Waarland, 20-04-1998 ,

foto Brian Rumary →

 

Er zijn een koppeling en buffers te zien, want in 1997/98 is ook een niet aangedreven voertuig voor tien passagiers gebouwd. Ook zijn er enkele platte wagens voor gereedschap.

 

 

benelux 722.jpg

De website van Bemo bevatte foto’s van de “railkarren” (waaronder die hiernaast) →

 

Het spoor is ook door Bemo geleverd en gelegd. De spoorwijdte is 1533 mm, dus breedspoor. Op de vaste wal ligt een symmetrisch wissel (zie de onderste foto).

 

De twee aangedreven voertuigen krijgen hun energie uit accu’s en zijn explosieveilig uitgevoerd (met onder andere  roestvast stalen wielen). Ze kunnen elk tien passagiers vervoeren. De oorspronkelijke type-aanduiding van de aangedreven voertuigen was RCE-15 (Rail Car Electric, 1½ ton trekkracht). De nieuwe codering is BRE-15 (Bemo Rail Elektrisch). De maximum snelheid is 15 km/uur.

 

 

In 1999 werd het eerste aangedreven voertuig gelijk gemaakt aan het tweede, onder andere door de gelijkstroommotor te vervangen door een asynchroon motor.

Op deze foto is de grote spoorbreedte goed te zien

 

Alan Keef (UK) heeft soortgelijk materieel geleverd aan Shell/BLNG in Brunei ↓

 

http://www.bemorail.nl/awm/itemsfotos_02/Specials-Brunei-1.jpg

 

III  Renovatie

 

Bemo renoveert veel locs door onder andere de inbouw van nieuwe, energiezuinige motoren, moderne regelingen, etc. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Tijdens een bezoek op 26 november 2009 werd bij Bemo druk gerenoveerd. De MaK van LBC (voorheen Dow) in de Botlek is in groot onderhoud. Dit houdt onder meer in dat de sturing met relais wordt vervangen door PLC’s (PLC = Programmable Logic Controller ofwel Programmeerbare Logische Eenheid).

 

Ondertussen reed een groene O&K MB200N van Bemo (ex Vopak aan de Welplaatweg in de Botlek) bij LBC.

 

Omdat de cabine en de motorkap van de MaK verwijderd zijn, is de opbouw van de Mak goed te zien. De bovenkant van het frame is één grote dikke plaat. De zijdelingse instap is veilig. Rechts voor de dieselmotor is een compressor gemonteerd.

Tussen de assen ziet men een ballastbak, die tegen het frame is geschroefd.

Bemo 004.JPG

Rechts staat de MB11N, ex Shell 2 en links haar motorkap. Daartussenin staat een O&K MB125N en op de achtergrond rechts is de MaK van LBC nog te zien →

 

De MB11N is duidelijk hoger dan de MB125N. Dat komt vooral omdat de cabinevloer van de MB11N hoger ligt om ruimte te geven aan de tunnel met cardanas die loopt van de dieselmotor onder voorste motorkap naar de Voith bak in de achterste motorbak (tekening). Daarentegen zit bij de MB125N de Voith bak direct achter de motor (tekening).

De MB11N zal worden voorzien van afstandbesturing. Die had ze niet in haar Shell tijd. Het bovenste deel van de cabine van de MB11N is afneembaar.

Bij de MB125N is er van twee locs één gemaakt. Het gaat om de MB125N locs van Igma en Cargill in Amsterdam.

De op de achtergond zichtbare deuren van de hal zijn niet de buitendeuren, want tegen de hal uit 2006 is enkele jaren later een nieuwe hal gebouwd.

 

 

 

 

 

Opmerkelijk is de grotendeels door Bemo uitgevoerde renovatie van de door de firma Koole voor haar vestiging in Pernis gebruikt gekochte Henschel.

 

Zie ook hier en daar.

 

Henk de Jager fotografeerde de krachtpatser die in de huiskleuren van Koole  is gebracht op 9 oktober 2009 →

Bemo 009.JPG

09.10

Bemo vertegenwoordigt Translok in Nederland.

 

Deze Translok is een van de twee aan Vopak in Vlissingen-Oost geleverde Transloks, die later zijn ingeruild voor twee door Bemo zelf gebouwde locs →

 

Het wordt de hobbyist makkelijk gemaakt: het type TL-DH90G en het fabrieksnummer 195 staan op de cabine:

 

 

De andere Translok (fabrieksnummer 194) is bij Akzo MEB in de Botlek. De daar aanwezige O&K type MB5N (ex Akzo Nobel Hengelo) is bij Bemo gesloopt.

Bemo 020.JPG

IV  Verhuur

 

Bemo heeft een uitgebreid verhuurpark, vooral Orenstein & Koppels en Bemo’s. Op de Bemo webste is te zien dat de huurvloot anno 2016 uit 21 locs bestaat, waarvan er 16 verhuurd zijn.

 

Op 26 november 2009 stonden bij Bemo buiten stonden nog een O&K van het type MB5N en een Translok op blokken →

 

Uiteraard waren een aantal verhuurlocs op karwei, bijvoorbeeld de voormalige Nedtrain 403 – een Vollertfluisterloc”- bij Rotim in Amsterdam. Haar zussen Nedtrain 404 en 405 zijn door Bemo gesloopt.

Het gaat te ver om alle verhuur te bespreken. De twee locs op de foto zullen als voorbeeld genomen worden

.Bemo 018.JPG

 

Bij de O&K van het type MB5N betreft het fabrieksnummer O&K 26619 (1967). De loc is afkomstig van Vopak TTR in de Botlek en was anno 2010 te huur. Een bijzonderheid is het regenereerbaar roetfilter. Dat was een wens van huurder Vopak TTR →

 

Vanaf begin 2011 is deze loc verhuurd aan de firma Nedmag in Veendam, nog steeds voorzien van “de Vopak logo’s. De loc is daar in 2012 vervangen door een andere Bemo huurloc (de door Bemo gemoderniseerde O&K 26794 (1974) van het type MB200N) en is vervolgens afgevoerd en gesloopt.

Bemo 023.JPG

V  Translok

 

Bemo vertegenwoordigt Translok in Nederland.

 

Deze Translok is een van de twee aan Vopak in Vlissingen-Oost geleverde Transloks, die later zijn ingeruild voor twee door Bemo zelf gebouwde locs →

 

Het wordt de hobbyist makkelijk gemaakt: het type TL-DH90G en het fabrieksnummer 195 staan op de cabine:

 

 

De andere Translok (fabrieksnummer 194) is bij Akzo MEB in de Botlek. De daar aanwezige O&K type MB5N (ex Akzo Nobel Hengelo) is bij Bemo gesloopt.

Bemo 020.JPG

De bovenstaande Translok met fabrieksnummer 195 ging begin 2011 naar Vopak in Vlaardingen ter vervanging van de defect geraakte O&K 26742 (1973) van het type MB170N. De defecte O&K werd door Bemo gereviseerd en in het verhuurpark opgenomen. Zie hier.

 

 

VI  Nieuwbouw vanaf 2009 (nieuwbouw voor 2009 staat in dit boek)

 

Bemo gebruikt(e) niet alleen fabrieksnummers, maar ook objectnummers. Onder objectnummers (vroeger ook servicenummers genoemd) vallen niet alleen tractievoertuigen, maar ook bijvoorbeeld lierinstallaties. Aanvankelijk had een tractievoertuig zowel een objectnummer als een fabrieksnummer. Dat was overbodig en rond 2020 heeft Bemo het fabrieksnummer afgeschaft.

 

 

Fabrieksnummer 219

 

Bemo heeft in juni 2010 een nieuwe loc van het type BRD-100 afgeleverd aan Du Pont in Dordrecht. Er reden al twee locs van dit type bij Vopak in Vlissingen-Oost (zie de omslag van dit boek). De loc van Dupont is zwaarder (40 ton) en heeft een wagonreminstallatie. De cabine is chiquer, want in Vlissingen zit men zelden in cabine.

 

Dupont Dordrecht. Foto: Bemo →

 

Ook fabrieksnummer 224 (zie hieronder) is van dit type BRD80.

 

 

Fabrieksnummer 220

 

Corus Staal BV (inmiddels TATA Steel) heeft in april 2011 een acculoc van het nieuwe type KRE40 ontvangen. De loc stond eerst op de beurs Rail-Tech Europe in Amersfoort.

Bemo Dupont Dordrecht 81-1030x772.jpg

 

Fabrieksnummer 221

 

Bemo heeft in 2011 aan Erts en Kolen Overslagbedrijf Maasvlakte EKOM twee 3-assige locs in dubbel tractie geleverd. Het gaat om het type Robot BRD300 met een trekkracht van totaal 300 kN en een eigen gewicht van ca. 130 t.

 

 

Fabrieksnummer 222

 

In 2012 werd een nieuwe loc van het type BRD130 gebouwd voor Dow in Terneuzen.

 

Dow Terneuzen. Foto: Bemo →

 

Dit type BRD130 lijkt uiterlijk op het type BRD 80, maar heeft ook achter de cabine een korte motorkap en heeft in de cabine geen deuren (+trappen) links en rechts, maar voor en achter.

 

Typisch is de smalle pijp voor de rookgasafvoer, die men ook bij andere Bemo locs ziet.

 

Begin 2020 kreeg de loc bij Bemo Rail in Warmenhuizen groot onderhoud.

Bemo Dow 82-1030x772.jpg

 

Fabrieksnummer 223

 

Bemo leverde in 2013 een acculoc van het type KRE 30 aan de VW importeur d’Ieteren in Erps-Kwerps (gemeente Kortenberg) in België.

 

Firma d’Ieteren. Foto: Bemo →

 

Het gewicht is 20 ton. De trekkracht aan de haak is 30 kN, ofwel een treingewicht van 200 ton. Dagelijks worden  ongeveer 5 wagons met onderdelen uit Kassel (D) behandeld. De Bemo volgde een Unimog op (bron: VW Magazine (B) 2013-10-28).

Bemo-KRE30-1-1030x684.jpg

Fabrieksnummer 224

 

Bij Vopak TTR in de Botlek is in 2014 de nieuwe Bemo met fabrieksnummer 224 (zie het nieuws van 27 februari 2014 met video). gearriveerd. Ze is Esther genoemd naar een medewerkster van Vopak.

 

Vopak TTR in de Botlek. Foto: Bemo →

 

 

 

Fabrieksnummer 225

 

Bemo heeft in augustus 2014 een Railshunter van het hetzelfde type BRD80 aan Shell Pernis geleverd, ter vervanging van de Orenstein & Koppel locs Shell 5 en 6.

VopakTTR-3 17 06 2014.jpg

Fabrieksnummer 226

 

In 2016 voltooide Bemo een draaistelloc van het type BRD 150 voor de metro van Isfahan (Iran). Deze loc reed proef bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

 

 

Fabrieksnummer 227

 

In 2016 voltooide Bemo een draaistelloc van het type BRD 130 voor de metro van metro van Taipeh (de hoofdstad van Taiwan). Ook  deze loc reed proef bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

 

 

Fabrieksnummer 228

 

Naast de draaistelloc van het type BRD 130 (die bij de Stoomtram Hoorn-Medemblik heeft proef gereden en die links op de achtergrond wordt afgewerkt) bouwt Bemo een loc van het bekende tweeassige BRD type (in dit geval BRD50) voor de metro van Taipeh (de hoofdstad van Taiwan). De cabines van de locs zijn van binnen vrijwel gelijk.

 

Bemo in Warmenhuizen, 01-09-2016 →

 

Typisch voor de meeste Bemo locs van dit type is de trap met hekwerk naar de cabine. Een machinist/rangeerder met het kastje voor de afstandbediening voor zijn buik kan hierover comfortabel de cabine bereiken. In geval van nood kan hij zich aan het hekwerk vastgrijpen.

Foto 3.jpg

 

Fabrieksnummer 229 (bedrijfsnummer bij Tata BL 101)

 

Tata Steel heeft als blusloco’s voor de cokesfabriek een aantal herhaaldelijk sterk verbouwde tweeassige Cockerill diesellocs. De laatste uitvoering heeft hydrostatische aandrijving. De blusloco’s hebben  (en hadden ook in de vorige uitvoeringen) een sterk verhoogde cabine, zodat de machinist bij het laden, blussen en lossen in de zelflosser kan kijken waarmee de gloeiende cokes uit de cokesovens naar een blustoren vervoerd wordt. Bemo bouwt een nieuwe blusloco voor Tata Steel:

                                ↑ Bemo in Warmenhuizen, 01-09-2016 ↑    

 

Links de Caterpillar dieselmotor, die in de machineruimte (rechts) deel zal gaan uitmaken van de dieselelektrische aandrijving. Daarvoor is gekozen op basis van vooral onderhoudskosten en onderhoudsintervallen: deze blusloco zal 24/7 en 3 maanden achter elkaar worden ingezet alvorens er binnen de productietijd is voor onderhoud. Op de machineruimte zal nog de cabine verrijzen. Het frame was ten tijde van de foto bij de externe spuiterij.

In maart 2017 ging de loc naar Tata Steel:

 

Blusloco 101 (dit bedrijfsnummer staat op de anndere zijwand van de cabine) met bluswagen 11 bij Tata Steel, 15-04-2017. Foto: Wytze Wijbenga →

 

 

Het Bemo type is BRDE45. Uiterlijk lijkt de nieuwe blusloco sterk op de al aanwezige blusloco’s.

De 101 kan in de toekomst onbemand worden ingezet.

 

Bemo Fabrieksnummer 230; Bemo Objectnummer 09989;  Bedrijfsnummer bij Yara Sluiskil: 4

 

De volgende foto’s zijn op 30 maart 2017 genomen bij de beurs Railtech 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht.

BEMO230Reclameplaat.JPG

BEMO230Fabrieksplaat.JPG

 

BEMO230Servicenummer.JPG

Rechtsboven de fabrieksplaat in de cabine, met het fabrieksnummer 230. Rechts staat het servicenummer 09989.  Klanten noemen het servicenummer bij een storing.

BEMO230cJohnDeere.JPG

BEMO230cabine.JPG

John Deere dieselmotor.

De transmissie is hydrostatisch.

De twee stoelen voor de machinist zijn tegen de achterwand geplaatst, met daartussen het bedieningstableau

Zie dit artikel voor actiefoto’s bij Yara in Sluiskil.

Fabrieksnummer 231

 

Dit betreft een in 2017 aan het GVB in Amsterdam geleverd exemplaar van het type Bemo KRE15RCRV. Het rail-wegvoertuig was op de beurs Railtech 2019 in Utrecht te zien.

 

Door een Indiase partner van Bemorail zijn (anno 2019) 18 exemplaren van dit type in licentie gebouwd (informatie van Arno Logman van Bemorail).

IMG_4465 100 mm.jpg

 

Bemo Fabrieksnummer: 232; Bemo objectnummer: 09993

 

Dit is een BRD-130, die begin 2018 werd afgeleverd aan OCI in de Europoort.

Zie hier.

 

 

Bemo Fabrieksnummer: 233

 

Deze demo van het type KRE15RCRV is naar het Midden Oosten verkocht.

 

 

Bemo Fabrieksnummers: 234 en 235

 

Twee locs van het type BRDE80 (dieselelektrisch dus) werden eind 2018 aan het depot van een metrobedrijf in het Midden Oosten geleverd.

Op de website van Bemorail staat deze link naar een rijkelijk geïllustreerd artikel over de bouw van de Bemo BRDE80 locomotieven in de Innotrans 2018 Special van Rail Magazine.

 

 

 

Bemo Fabrieksnummer:  236;

Bemo Objectnummer: 10050

 

Bemo Rail leverde op 17-01-2020 een nieuwe loc van het type BRD 50 af bij Lyondell aan de Theemsweg in de Botlek (met dank aan Emiel de Block).

 

Lyondell, 17-01-2020. Foto: Bemo Rail →

 

De dieselmotor is van John Deere.

De wagonkoppelingen zijn vanuit de cabine te bedienen BSI koppelingen. De loc kan een trein beremmen.

Er is geen afstandsbediening. De snelheid is met 6 km/u relatief laag. De loc is voorzien van gasdetectie en extra opstaptreden aan de achterzijde.

 

 

 

 

Bemo Fabrieksnummers: 237, 238 en 239

 

Bemo Rail bouwt vier blusloco’s voor Tata Steel in IJmuiden. De eerste werd al in 2017 afgeleverd. Zie fabrieksnummer 229 voor meer gegevens.

De volgende twee (met de bovengenoemde fabrieksnummers) werden gelijktijdig gebouwd en afgeleverd:

 

Blusloco’s 102 en 103 na aankomst bij Tata Steel op 06-12-2019. Foto: Bemo op facebook →

 

Als laatste arriveerde blusloco 104 op 19-06-2020 bij Tata Steel.

 

 

 

 

Bemo Objectnummer: 10083

 

De NMBS beschikt over een aantal rail-wegvoertuigen van de Belgische fabrikant Mol, type RR2444. Bij de Centrale Werkplaats van de NMBS in Mechelen rangeerde al zo’n rail-wegvoertuig (met dieselmotor) met bedrijfsnummer 9701.

 

Daarnaast kwam bij de Centrale Werkplaats van de NMBS in Mechelen een Bemo acculoc van het type BRE60. Die werd op 5 januari 2022 afgeleverd..

Foto: Bemo →

 

 

 

 

 

 

Bemo Objectnummer: 10087 en 10093

 

De in 2022 in bedrijf genomen terminal van GPS aan de Oceanenweg in Amsterdam is voorzien van twee lierinstallaties van het type BRL-60-B.

 

Foto: 22-06-2022 →

 

 

 

 

 

 

Bemo Objectnummer:10094;

Tata Steel Bedrijfsnummer: 334 

 

Dit is de vierde voor Tata Steel in IJmuiden gerenoveerde General Electric loc. Klik voor deze renovaties.
De 334 werd medio 2022 afgeleverd.

 

Een actiefoto van Tata Steel bedrijfsnummer 334 was niet beschikbaar. Daarom een foto van bedrijfsnummer 331 met de Hoogovens excursietrein. Foto Wytze Wijbenga, 07-05-2019 →

 

Het originele onderstel bleef behouden en werd door Tata Steel zelf gerenoveerd. De elektromotoren werden daarbij hergebruikt. Boven het onderstel werd alles door Bemo vernieuwd.

 

 

 

 

 

 

Bemo Objectnummer: 10095

 

Hier gaat het om een lierinstallatie van het type BRL40B op het industrieterrein Chemelot bij Geleen.

 

 

 

 

Bemo Objectnummer: 10096 en 10097

 

Het betreft batterij-electrische rail-wegvoertuigen van het nieuwe type KRE 40 RCRV.

K: Kompact; R: Rangeerloc; E: Electric; 40: trekkracht 40 kN;  RC: Radio Controlled; RV: Road Vehicle.

Objectnummer 10096 ging in 2022 eerst naar de beurs Innotrans in Berlijn en wordt daarna gebruikt voor demonstraties.

 

Objectnummer 10096. Foto George Nieuwland op Facebook →

 

De trein kan beremd worden, zoals uit de luchtslang blijkt. Desgewenst kan een eenvoudige cabine geplaatst worden.

 

Objectnummer 10097 is in januarie 2023 geleverd aan het bedrijf Fibrant op het industrieterrein Chemelot bij Geleen. Zie hier. De activiteiten spelen zich hier af op 2 evenwijdige sporen. Het rail-wegvoeruig kan zich via een overpad makkelijk van het ene spoor naar het andere begeven zonder van een wissel gebruik te maken.

 

 

 

 

 

Bemo Objectnummer: 10098 en 10099

 

Dit zijn DGU 10 en DGU 11 voor Tata Steel in IJmuiden. DGU staat voor Diesel Generator Unit. Elk van de vier door Tata Steel en Bemo gerenoveerde General Electric locs met bedrijfsnummer 331 t/m 334 heeft twee GTU’s.  Om een hoge beschikbaarheid van deze locs mogelijk te maken staan DGU 10 en DGU 11 op reserve.

 

 

 

 

Bemo Objectnummer: 10100

 

Een loc van  het type BRDE60 heeft het bedrijfsnummer 6301 van de RET Metro in Rotterdam gekregen. Eind november 2023 is de nieuwe loc getest bij de Museumstoomtram in Hoorn. Zie hier.

 

 

Opmerkingen :

a)

Bemo bestaat uit een afdeling Rangeertechniek en een afdeling Railtechniek (waarbij onder andere aan kraanbanen valt te denken). Op deze webpagina gaat het alleen over de afdeling Rangeertechniek.

b)

In de loop der tijden was sprake van Bemo, Bemo Rail en Transport en Bemo Rail.

c)

Zie de Bemo website: http://www.bemorail.nl/

Met dank aan:

Louis van Delft, Herman van ’t Hoogerhuijs, Arno Logman (Bemo) en Henk Sluijters.

 

Terug/verder naar:

{

Aanvullingen                  Producenten

 

Nieuw                      Home                      Inhoud