Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Nieuw (laatste toevoegingen) en Nieuws

 

2 april 2020

 

Bob Nonnekens kwam er achter waartoe de twee merkwaardige wagens op een geïsoleerd stukje normaalspoor in de Zwolse Katwolderhaven dienen; zie hier.

 

Bij Koole Minerals in Pernis vervangt de Köf III van Bemo nog steeds de defecte O&K en liet zich eens van een andere kant zien:

 

Koole Minerals in Pernis, 27-03-2020. Foto Louis van Delft →

 

De luchtketels zijn tegen de achterwand van de cabine geplaatst, de treeplanken zijn verwijderd en er zijn stukken uit de bufferplaten gesneden. Dat is indertijd gebeurd in verband met inzet bij de metro van het G.V.B.

Bij ICL-IP (voorheen Broomchemie) aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen in Terneuzen rangeerde vanaf 2013 een Köf III (ex-DB 332 101; zie hier). Die ging echter stuk en dook in 2018 op Rügen op; zie daar.

 

Nadat een bossage langs het Kanaal gerooid was, zag Louis van Delft op 20-03-2020 de opvolger van de Köf: een Orenstein & Koppel van het type MV6

 

Deze loc blijkt gehuurd te zijn van Rail Park Roosendaal. Het is O&K 26188 (1962) die in 2010 door Nedtrain naar ’t Harde was gehaald om voor Defensie te rangeren (zie hier). In 2014 werd “Theo” door het in 2016 failliet gegane Romme Rail Assets voor € 48.750,00 excl. BTW te koop aangeboden; zie daar.

(met dank aan Lieke van den Berg (ICL) en Louis van Delft).

Nummer 8, één van de 3 Cockerills met verticale ketel van de Zinkwit in Eijsden op 09-05-1963. Voor de rangeerder is in onveilige posities op de hoeken voorzien. Op de achtergrond de NS sporen en de los- en laadplaats van station Eijsden, anno 2020 een halte aan een hoofdlijn. Foto: H.G. Hesselink →

 

Over de Zinkwit in Maastricht en vooral in Eijsden blijkt veel bekend te zijn zoals gegevens van het Stoomwezen, foto’s van hobbyisten, een jubileumboek, een artikel in het personeelsblad en een sporenkaart. Eén en ander is verwerkt in een nieuwe webpagina.

 

De pagina over de handelaar E.W. Smit is met hulp van Toon Steenmeijer met een foto en een tabel uitgebreid.

0 – 0 – 0

19 maart 2020

 

 

Een nieuwe webpagina gaat over kübelwagens. Tientallen jaren gebruikte Staatsmijnen en later DSM kübelwagens voor het vervoer van steenkool en kunstmest naar de haven van Stein. Het laatste vervoer is enkele jaren geleden overgenomen door vrachtauto’s. Wessem Port Services (dat de haven sinds 1995 beheert) spreekt van "een meer economische vorm van duurzaam (!) transport ".

 

Kübelwagens als monument. Een tweede kübelwagen staat op enige afstand. Stein, 05-03-2020. Foto: Louis van Delft →

 

Mede daarom zullen 2 van de 6 in 1978-1980 door DSM aangeschafte Orenstein & Koppel locs overbodig zijn geworden. Nr. 1 is eind 2018 na revisie bij als Shunter 403 in dienst gekomen; nr. 6 volgde dit jaar (met dank aan Peter Jansen van Shunter).

Het rangeren bij Railport Brabant in Tilburg gebeurt nog steeds door twee Orenstein & Koppels van Shunter (402 en 403). De rode ABR loc die meestal bij Railport Brabant op dood spoor stond is opgedoken bij Shunter aan de Waalhaven Zuid (met dank aan Peter Jansen van Shunter en Louis van Delft).

Rubis in de Botlek heeft sinds 04-03-2020 een nieuwe B-Track 16 met radiobediening. Dit rail-wegvoertuig vervangt een in 2007 gebouwde UCA-TRAC (met dank aan Hans Breederland van Shuntpower, Hendrik Bouwknegt en Louis van Delft).

Bij OOC Terminals in Oss werd op 31 januari bakkie 607 van Railpro vervangen door bakkie 692 van RFO (bronnen: Railmagazine; Op de Rails). Eerder reden hier bakkie 691 van BT Trains en “broodrooster” Evy van Shunter. De website OOC Rail kan het allemaal niet meer bijhouden: daar is nog het bakkie van BT Trains te zien en wordt gesproken over een licentie van Railpro.

0 – 0 – 0

6 maart 2020

 

Stapels turven zover het oog reikt in het Duitse Amtsvenn in 1943. Rechts op de voorgrond twee turfwagens. Het smalspoor is vanwege de begroeiing haast niet te zien. Er is ook geen mens te zien, maar tegen de rechtse turfwagen staat een fiets geparkeerd (collectie Albert Platvoet)→

 

Het smalpoor leidde naar de turfstrooiselfabriek bij het Nederlandse grensstation Broekheurne. Het smalspoor van die fabriek is het onderwerp van een nieuwe webpagina.

 

Er zijn nieuwe links.

0 – 0 – 0

20 februari 2020

 

Een nieuwe webpagina belicht de kleurrijke E.W. (Eppie) Smit te Nijmegen, die onder andere gebruikt spoor- en tramwegmaterieel verhandelde of sloopte.

 

Bemo Rail pleegt in Warmehuizen groot onderhoud aan de BRD130 loc (uit 2012) van DOW Benelux bij Terneuzen.

 

De O&K bij Koole Minerals in Pernis heeft een defecte cardan en is tijdelijk vervangen door de Köf III uit het verhuurpark van Bemo Rail:

 

De Köf III van Bemo Rail  bij Koole Minerals in Pernis, 19-02-2020. Foto: Louis van Delft →

 

(met dank aan Arno Logman van Bemo Rail en Louis van Delft)

Zo kan het (soms) ook:

 

Een truck gekoppeld met een ketelwagen bij de reinigingshal van GCA, Middenweg, Moerdijk, 14-02-2020. De ketelwagen wordt niet beremd; de luchtslangen hangen los. Foto: Louis van Delft →

 

De sporen liggen in een geasfalteerd terrein.

Deze truck heeft een vlakke plaat voor en achter en wordt zowel trekkend en duwend ingezet.

Meer over het rangeren met vrachtauto’s en dergelijke staat hier. Vroeger was dit vrij normaal; het gebeurde onder andere bij Philips fabrieken.

 

0 – 0 – 0

 

6 februari 2020

 

Een nieuwe webpagina handelt over de steenfabriek ’t Haasje, gelegen aan de IJssel tussen Wijhe en Olst. Hoewel de klei per schuit werd aangevoerd, speelde het smalspoor een belangrijke rol.

 

De webpagina over Bemo Rail is met vier fabrieksnummers (en bijbehorende gegevens en fabrieksnummers) uitgebreid (met dank aan Arno Logman)

 

Het kleurenschema en bedrijfslogo’s dragen veel bij aan het uiterlijk van industrielocs. Ter illustratie de in 1974 gebouwde Mak van het type G320B, die in  1994 tweedehands bij spooraannemer Railbouw kwam. Na de fusie met Volker Rail verhuisde de loc in 2001 naar Dordrecht. Volker Rail stak de loc in de bedrijfskleuren. In 2008 ging de loc naar Odfjell in de Botlek. Odfjell beperkte zich tot het aanbrengen van de naam en het logo. Ergens tussen 2011 en 2014 werd de loc echter saai geel, net als haar nieuwe collega’s. In 2018 werd Odfjell door Koole overgenomen, maar dat is in 2020 niet aan de loc te zien.

Odfjell, 3-12-2011, foto: Frank Schouten

De naam en het logo van Odfjell staan op de cabine, maar die van Volker Rail staan nog vaag op de voorste motorkap. 

Odfjell is Koole Botlek geworden. De gele jas dateert van 2014 of eerder.

Foto: Frank Schouten, 17-01-2020

0 – 0 – 0

23 januari 2020

 

Karsten Agricultures nabij Midwoud is één van de zeer weinige Nederlandse commerciële bedrijven waar nog smalspoor met motortractie gebruikt wordt. Er is recent een kort filmpje verschenen waarop dat te zien is.

 

De GAD (= Gewestelijke Afvalstoffen Dienst) in Crailoo bij Hilversum beschikte over twee op afstand bestuurbare acculocs, gebouwd door de firma Niteq in Nibbixwoud.

Na de beëindiging van het vuilvervoer per spoor in 2017 ging er daarvan één (van het type 5000-E) naar buurman Railpro (met dank aan Thomas ter Berg van Niteq voor deze informatie) ter vervanging van de Bemo loc Harry.

 

De Niteq 5000-E bij Railpro in Crailoo, 18-01-2020 →

 

De andere Niteq (van het type 3000-E) is nog bij de GAD.

Bemo Rail BV in Warmenhuizen heeft op 06-12-2019 de blusloco's 102 & 103 afgeleverd bij Tata Steel in IJmuiden. Inmiddels is Bemo Rail begonnen met de bouw van blusloco 104.

 

Blusloco 102 en 103 (deze bedrijfsnummers staan op de andere kant van de cabines) na aankomst bij Tata Steel. Foto: Bemo op facebook.

 

Ondertussen is blusloco 101 al sinds midden 2017 in bedrijf. Klik op de link voor deze 101 en dit dieselelektrische type BRDE 45.

Tata Steel produceert zelf cokes voor gebruik in de hoogovens. Een cokesfabriek bestaat uit een groot aantal ovens, waarin kolen afgesloten van de buitenlucht verhit worden. Daarbij komt gas vrij (dat weer nuttig gebruikt wordt) en blijft cokes (vrij zuivere koolstof) over. Als de cokes uit een bepaalde oven “gaar” is, wordt de cokes in een “bluswagen” gestort. De gloeiende cokes gaat branden bij het contact met lucht. Daarom wordt de bluswagen door een blusloco naar een blustoren gereden, waar de cokes met waterstralen geblust wordt. Daarna wordt de cokes op een helling gestort. De cabines van de blusloco’s zijn hoog geplaatst om de machinist uitzicht op de bluswagen te geven.

Bemo Rail heeft op 17-01-2020 een nieuwe loc van het type BRD 50 afgeleverd bij Lyondell aan de Theemsweg in de Botlek (met dank aan Emiel de Block).

 

Lyondell, 17-01-2020. Foto: Bemo Rail →

 

De nieuwe loc vervangt een van Shunter gehuurde Orenstein & Koppel. Ze heeft semi-automatische koppelingen en kan een trein beremmen. Anders dan bij andere Bemo locs zijn er ook rangeertredes aan de achterzijde aangebracht.

 

Diverse Nederlandse bedrijven hebben in de periode 1965 – 1999 meer dan 230 Trackmobiles geproduceerd. Dit interessante rangeervoertuig sterft nu uit. De al bestaande webpagina is aangevuld.

0 – 0 – 0

9 januari 2020

 

Een Diema loc van de veenderij Minke in Helenaveen is met 10 houten turfwagens onderweg (foto Deurnewiki)

 

Een nieuwe webpagina met veel  foto’s gaat over de veenderij Minke in de Deurnese Peel bij Helenaveen. Tot 1983 waren er dagelijks vier kleine smalspoorlocs druk in de weer met rangeren met de houten turfwagens bij de veenput en de turfmolen en rijden op de hoofdlijn.

 

De webpagina over het smalspoor van het Munitiecomplex te Alphen (Noord Brabant) is aangevuld met informatie van adjudant buiten dienst Marcel Stegen.

 

De website over La Meuse stoomlocs in Nederland heeft een nieuw adres en een nieuwe op uitbreiding gerichte structuur gekregen (met dank aan Bart Eijkenboom). Het gaat tot op heden over tien industrielocs op normaalspoor.

Daarvan is loc nr. 5 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik recent voorzien van een exhaust met een viervoudige mond, naar ontwerp van dr.ir. Jos Koopmans die in 2006 promoveerde op het proefschrift “The fire burns much better”. Met de aldus veranderde nr. 5 worden proeven gedaan waarin het gebruik van steenkool met dat van biokool wordt vergeleken (bron: De Stoomtram 160 en 161 van juli en november 2019).

 

0 – 0 – 0

 

Ouder nieuws:  Zie het Nieuwsarchief

 

 

 

Terug/verder naar:

Recent nieuws                                    Home                                         Inhoud