fabrieksspoor los

 

Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Materieel (anders dan tractiemiddelen)

laatst aangevuld: 14-05-2020

 

Rails en dergelijke

In industriespoor treft men in en bij de rails relatief veel draaischijven, traversen, en weegbruggen aan. Wissels zijn soms afwijkend van die van het openbare spoorwegnet.

Klik voor kenmerkende voorbeelden van een sporenplan op Alfred Regout (REMA) en de Société Céramique, beiden in Maastricht, Scholten Sappemeer, de Gasfabriek in Leiden en Gelria in Hattem.

Er is een aparte webpagina gewijd aan spooraansluitingen, met onder andere overgavesporen, spoorpoorten en een adresboek met de Nederlandse bedrijven met spooraansluiting in 1960/61.

 

Losinstallaties

Kolentips voor zeeschepen, kolentips voor nutbedrijven, kolentips voor binnenschepen en wagonkippers.

 

Wagens

Wagens voor intern transport waren en zijn – ook bij normaalspoor – veelal ongeremd en/of ongeveerd.

 

Schelde wagens

Schelde40

De Koninklijke Schelde in Vlissingen bouwde zelf ongeveerde en onberemde wagens voor normaalspoor. Op 16 april 1993 werden ze nog ingezet om werkstukken in en uit een zandstraalinrichting te rijden. Het ging om een eilandbedrijf, waarbij de tractie geleverd werd door een vorkheftruck.

Andere voorbeelden van eigen wagens staan hieronder.

Wagens voor normaalspoor

 

-

De Rotterdamse Droogdok Maatschappij had onder andere wagens met binnenliggende aspotten zonder doorgaande assen.

-

De BPM (Shell) raffinaderij had wagens op draaistellen voor het vervoer van cokes. Klik hier voor een tekening.

-

Stork in Hengelo gebruikte onder andere onderstellen van gewezen tenders van stoomlocomotieven.

-

De Combinatie Havenmond Hoek van Holland had ultrakorte wagens voor het vervoer van betonblokken.

-

De meest spectaculaire wagens zijn waarschijnlijk de rijdende mengers en slakkenpanwagens van Hoogovens (→ Corus → Tata Steel).

-

Ook Werkspoor bouwde wagens voor industriespoor: klik hier.

-

Kipwagens voor normaalspoor.

-

Kübelwagens

 

Wagens voor smalspoor

 

Kipkarren waren ooit alledaagse verschijningen. Ze werden ook in Nederland gefabriceerd, zie:

-

Kipkarren van Spoorijzer

-

Kipkarren van Oving

-

Kipkarren van Du Croo & Brauns.

Uit Duitsland werden DIN kipkarren geïmporteerd.

In het bovenstaande gaat het om stalen kipkarren met V-vormige bak. Minder bekend maar vroeger veel gebruikt waren bakkipkarren met rechthoekige bak.

Turfwagens werden doorgaans door de gebruiker zelf gebouwd en verschilden per gebruiker.

Het ligt in de bedoeling in de toekomst meer voorbeelden van eigen wagens op te nemen.

 

Kabelbanen

Ook in het relatief vlakke Nederland zijn kabelbanen gebruikt om de bakken van kipwagens te vervoeren.

 

 

Terug/verder naar:         Nieuw                                    Home                                         Inhoud