Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw ◄`

Zoeken

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Kolentips voor nutsbedrijven

 

 

 

 

← Eén van de drie kolentips van het Twentsch Centraal Station (TCS) in Hengelo, omstreeks 1950. Deze elektrische centrale lag niet aan vaarwater en werd daarom per spoor en per vrachtauto (vanaf het Twentekanaal) bevoorraad.

Vlug ging het niet: het duurde anderhalve minuut voordat de kolentip met een beladen wagon onder een hoek van 45 °stond [1].

Foto: archief van de firma Logitec (voorheen NS TransportVoorlichting)

 

Op deze webpagina wordt over kolentip gesproken, omdat gebruiker TCS en fabrikant Stork Hijsch dat ook deden. Doorgaans verstaat men onder een kolentip echter een inrichting, waarmee een kolenwagen eerst wordt opgetild alvorens uitgeschud te worden. De installatie op deze (en op de volgende) foto is een twijfelgeval omdat de kolenwagen maar aan één kant de lucht in gaat. De kolen vallen in een kelder en worden vandaar door middel van een ”conveyor” omhoog gevoerd.

Stork Hijsch maakte allerlei hefwerktuigen zoals kranen, railkranen, liften en ook kolentips. Deze kolentip werd geplaatst bij de “Electriciteitsfabriek Galileistraat” aan de in Rotterdam. De kolen voor deze centrale kwamen gewoonlijk per schip en legden de laatste 750 meter per kolentram af. De kolentip zal bedoeld geweest zijn voor gebruik tijdens stremming van de scheepvaart door vorst. Op de achtergrond is de centrale te zien. Die werd in 1934/35 gebouwd.

 

Foto: fotocollectie Conrad Stork/Stork  Hijsch in het Noord-Hollands Archief →

 

“Per spoor aangevoerde kolen worden via kippers, die een capaciteit hebben van 10 spoorwagens van 20 ton per uur, in bunkers gelost” [2].

 

 

 

De centrale Harculo nabij Zwolle bezat een heel bijzondere kolentip; zie hier.

 

Referenties

[1]

D. Valstar en H. Laméris, "Kolenopslag- en Transportinrichtingen van het Twents Centraal Station te Hengelo"; Polytechnisch Tijdschrift jaargang 1946, p.

[2]

Algemeen Handelsblad 18-10-1935.

 

 

 

 

{

Materieel                 Wagonkippers          Kolentips voor zeeschepen        Kolentips voor binnenschepen

Terug/verder naar:

 

Nieuw                      Home                      Inhoud