fabrieksspoor los

 

Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

Boeken

Aanvullingen

Tijdschriften

Raadsels

Tekeningen

Modellen

 

 

BT Trains

 

geplaatst: 15-02-2018; laatst aangevuld 13-06-2024

 

Inleiding

 

In dit boek uit 2008 worden als verhuurders van industrielocs Bemo(Rail) en Shunter besproken. Deze bedrijven verhuren hun locs doorgaans zonder machinist. Daarnaast bestaan er verschillende Nederlandse bedrijven die hun locs met machinist verhuren.

Als nieuw Nederlands  verhuurbedrijf voor (onder andere) industrielocs is BT Trains op 16-01-2017 bij het Handelsregister ingeschreven. Het bedrijf heeft acht radiografisch bedienbare drieassers voor verhuur: zeven V60C’s en een ex-NS “bakkie”.

BT Trains is de jongste dochter van Ormeling Beheer BV. De naam schijnt afgeleid te zijn van de voornamen van de eigenaar Björn Ormeling en zijn vriendin Tera.

Oudere zussen van BT Trainszijn Railwork (een uitzend- en detacheringbureau voor machinisten, wagencontroleurs, rangeerders en conducteurs) en HSL Logistik. Daarvan is HSL Logistik echter failliet (zie opmerking a). Moeder en dochters houden kantoor op hetzelfde adres in Den Bosch. Railwork en BT Trains hebben hetzelfde telefoonnummer.

 

V60C

 

In het najaar van 2007 stuurde het toenmalige Railion Deutschland  7 locomotieven van het West-Duitse type V60C naar Railion (later DB Schenker) Nederland. Het ging om de Baureihe 363 (zie opmerking b). De locs zouden op verschillende plaatsen gaan rangeren, maar werden in de praktijk weinig gebruikt.

 

De 363 716 droeg op 05-10-2017 in Roosendaal nog steeds het opschrift Railion hoewel die naam sinds 2009 niet meer gevoerd wordt. Geen van de 7 locs droeg een kenmerk van de nieuwe eigenaar BT Trains →

Lange tijd stonden de locomotieven in Venlo opgesteld totdat BT Trains de machines kocht. BT Trains liet de locomotieven overbrengen naar Blerick en stalde deze naast de museumloods. Een paar weken later werden ze overgebracht naar het Railpark Roosendaal voor een revisie [5]. Daar stonden ze sinds begin april 2017 of iets eerder [6].

De website van BT Trains geeft de status van elke afzonderlijke loc als beschikbaar, gereserveerd of verhuurd. Na een half jaar was er nog geen enkele V60C verhuurd. De twee stuks met de status gereserveerd stonden in het Railpark en de vijf met status beschikbaar stonden op een spoor in het voormalige Houtpark:

↑ De rij van vijf in het voormalige Houtpark. Roosendaal, 05-10-2017 

 

 

UIC nummer in 2018

UIC nummer in 2020

Bouw-

jaar

Status op BT Trains website, eventueel gevolgd door inzet

363 633

98 84 8363633-4 NL RN

1959

beschikbaar (zie ook foto hierboven)

In november 2021 in de zwart-witte huisstijl gebracht.

363 712

98 84 8363712-6

98 84 8363712-6_BTT ?

1960

gereserveerd → verhuurd:

- januari 2018 aan LTE voor rangeerwerk bij P&O in de Europoort [8].

- vanaf januari 2019 aan Lineas in Zeeuws Vlaanderen [8]

- vanaf november 2019 aan Lineas in Amsterdam.

363 716

363 716-2

1960

beschikbaar

363 723

niet genoteerd

98 84 8363723-3_BTT

 

1960

gereserveerd→ verhuurd:

- 27-01-2018 inzet door LTE met Kornwestheim shuttle tussen CTT terminal

  en emplacement Pernis. Zie deze foto en die foto.

- vanaf januari 2019 aan Lineas, Amsterdam Westhaven.

363 727

98 84 8363727-4

98 84 8363727-4_BTT

1960

beschikbaar; in 2020 gereserveerd.

363 825

98 84 8363825-6

98 84 8363825-6_BTT

1960

beschikbaar. Op 27-04-2021 voor Lineas in Pernis in actie gezien.

In juni 2024 eigendom geworden van Wittebrug Lease. Het nieuwe Veer4Rail leaset de loc en heeft haar paars gemaakt.

363 833

98 84 8363833-0

1960

beschikbaar

 

rood: in juni 2020 nog in rood-wit; de met zwart aangegeven locs waren toen in de zwart-witte huisstijl gebracht.

 

Rond 17-10-2017 is de 363 712 op het emplacement van Roosendaal klaargezet, kennelijk voor vervoer per spoor [7]. Dat is toen niet doorgegaan en de loc nam zijn oude plaats weer in. Omstreeks 1 februari 2018 veranderde de status van deze loc van gereserveerd in verhuurd. Ze bleek verhuurd te zijn aan goederenvervoerder LTE voor rangeerwerk bij de P&O terminal in de Europoort [8]. De in de bovenstaande tabel gelinkte foto’s laten zien dat ook de 363 723 voor LTE actief is geweest en wel op 27-01-2018 met het vervoer van Kornwestheim shuttle tussen emplacement Pernis  en de CTT terminal en na lossing weer terug. Het optreden voor LTE was van korte duur, naar verluid vanwege de storingsgevoeligheid.

De 363 712 en 363 723 hadden meer succes bij de Belgische goederenvervoerder Lineas. Opmerkelijk is een bericht in Op de Rails 2019-07: De van BT Trains gehuurde diesellocomotief 363 723 heeft sinds kort werkende radiografische bediening. Kennelijk werkte die radiografische bediening eerder niet.

 

 

 

Huisstijl

 

Op de website van BTT Trains stond al een hele tijd – misschien wel van  het begin af aan - dit plaatje dat waarschijnlijk via een fotobewerkingsprogramma tot stand is gekomen →

 

De locs bleven hun vaal rood-witte DB uiterlijk behouden, maar in juni 2020 werden vier locs zwart-wit geschilderd, te weten:

·       de twee in Amsterdam werkzame locs: 363 712 en 363 723;

·       twee van de vijf in Roosendaal stilstaande locs, namelijk 363 727 en 363 825.

Een week of wat later werden ook de logo’s en opschriften aangebracht. Het resultaat (zie de foto hieronder) lijkt sterk op het plaatje op de website van BT Trains. Alleen zijn de letters kleiner. Volgens de website van BT Trains is de 363 727 gereserveerd en de 363 825 beschikbaar.

↑ Roosendaal, 21-06-2020 ↑

Ook de opschriften zijn aangebracht, waaronder de UIC nummers: detail 727.JPG en detail 825.JPG

In de registratie zou eigenlijk NL-BTT moeten staan.

De twee in  Amsterdam actieve V60C’s werden ook in de huisstijl gebracht: zie hier en daar.

In elk geval op 21-06-2020 stonden in Roosendaal nog in het rood-wit: 363 633, 363 716 en 363 833. Dit trio staat in de website van BT Trains aangemerkt als beschikbaar.

 

NS bakkies als radiolocs   (zie ook hier en op Somda Railwiki)

 

In de periode 1989/1991 werden in totaal 23 locs uit de NS serie 600 omgebouwd voor radiografische bediening en daarom vernummerd in de serie 671 - 693. Na de opsplitsing van NS zijn de radiolocs niet lang meer in dienst geweest. Aanvankelijk bestond er in Nederland weinig belangstelling voor, want tussen 2002 en 2009 zijn er 11 gesloopt en 5 naar Groot Brittannië vertrokken. Ook ging er één naar het Spoorwegmuseum (als museumstuk, maar ook om er andere museumstukken mee te rangeren).

Voor de resterende bakkies met radiografische bediening werd de belangstelling echter in de loop der jaren steeds groter. Uit Groot Brittannië keerden er zelfs vier stuks weer terug; zie hier.

Wat betreft de zes in Nederland gebleven exemplaren:

·       vijf gingen er naar Rotterdam Rail Feeding (RRF). Toen die de locs in 2014 van de hand deed, gingen er drie naar Railpro in Crailo, die ze nog steeds in Crailo gebruikt maar ze ook elders inzet (zie ook opmerking c).
De andere twee gingen als 9701 en 9702 naar Locon. Nadat het slechter met Locon begon te gaan werd de 9701 eind 2016 verhuurd aan TrainServices, die er mee in Railpark Roosendaal rangeerde. Na het faillissement van TrainServices in 2017 kwam de loc bij RailReLease, die haar verhuurt aan Rail Force One.

Na het faillissement van Locon in 2017 werd de 9702 gekocht door het onderhoudsbedrijf Jacko Fijn Techniek. Zowel de 9701 (nu weer onder haar oude nummer 683) als de 9702 worden op diverse plaatsen ingezet.

·       de zesde komt hieronder ter sprake.

 

 

 

De ex-NS 691 (eerder NS 642)

 

 

 

Aannemer Kandt gebruikte dit “bakkie” in 2004 – 2005 bij het aanbrengen van geluidsschermen langs de Betuweroute. In 2005 ging de loc naar Cronifer (→ Cronimet) in Moerdijk, ter vervanging van de daar al sinds 1994 werkzame ex-NS 633, die als onderdelenleverancier aanwezig bleef: zie hier. Beide locs werden na jaren stilstand begin 2015 te koop aangeboden. Eind 2015 werden ze volgens Railmagazine 330 overgenomen door HSL Logistik. Vanaf begin 2016 werd de ex-NS 691 voor OOC in Oss gebruikt. De ex-NS 633 kwam daar als onderdelenleverancier. Ze staat er (2020) nog steeds.

 

OOC (Osse Overslag Centrale), Oss, 04-12-2016. De kleuren van de loc zijn die van de OOC. De twee foto’s hieronder tonen enkele details →

De cijfers voor het controlecijfer - namelijk 0600 091 - verwijzen naar het vorige leven als NS radioloc 691. HSL Logistik B.V. was ten tijde van de opname  nog de “voertuighouder” en dat is aangegeven met het kenmerk HSL.

Kennelijk is de loc kort na de oprichting van BT-Trains (op 16-01-2017) naar dat verwante bedrijf overgegaan.

 

← Dezelfde plaats op de 691 bij OCC in Oss, nu op 13-02-2018. Foto: Martijn Smits.

 

Het “voertuighouderkenmerk” HSL is terecht en waarschijnlijk al lang verwijderd, maar er is niets voor in de plaats gekomen. Dat kon ook niet, want van BT Trains was geen voertuighouderkenmerk geregistreerd (zie opmerking d).

Ook de tekst Powered by HSL was op 13-02-2018 al langer verwijderd.

 

 

OOC in Oss                                                                                                              

 

In 2009 werd het al sinds 1979 bestaande raccordement naar industrieterrein Elzenburg in Oss verlengd naar de terminal van de Osse Overslag Centrale (OOC) dat hierdoor een “trimodale terminal” (water-, spoor-, wegverkeer) werd. Zie hier voor het railplan.

De vestiging van CeHaVe (in 2011 opgegaan in Agrifirm) aan dit raccordement had toen nog (en ook weer) graanaanvoer per spoor. OOC ontving in die tijd 2 x per week een trein met suikerbietenpulp. Die treinen werden door DB Schenker naar en van station Oss vervoerd. Rotterdam Rail Feeding (RRF) zorgde voor het vervoer van station Oss naar OOC en voor het rangeren bij OOC. Er zijn namelijk twee korte kopsporen [9]. RRF gebruikte een loc van de serie RRF 101 t/m 108. Deze drieassers zijn in de jaren 2008/2009 van de NMBS (de reeks 73) overgenomen. De dieselhydraulische locs zijn in 1977 door La Brugeoise gebouwd. Met hun koppelstangen zagen de locs er nieuw al gedateerd uit, maar ze zijn circa 20 jaar jonger dan de hier ook te bespreken “bakkies” en V60C’s. Soms waren er zelfs twee van deze locs in Oss, ook ten behoeve van CeHaVe (→ Agrifirm).

De jaren daarna waren nogal wisselend.

Van begin 2011 tot begin 2016 had OOC een loc van Shunter gehuurd voor het vervoer van en naar station Oss; zie hier. Dat is een radiografisch bestuurbare drieasser, ongeveer even oud als de RRF drieasser (bouwjaar 1980) en moderner. Een loc heeft bij OOC lang niet elke dag wat te doen. In bijvoorbeeld het Rotterdamse Havengebied zou een loc in zo’n geval bij een bedrijf in de buurt aan het werk kunnen gaan, maar het spoorvervoer voor CeHaVe (→Agrifirm) in Oss was verdwenen. In 2013 was de loc Shunter 603 zelfs een aantal maanden niet in Oss, waar al die tijd geen spoorvervoer plaats vond totdat de Shunter 603 achter een E-loc ’s nachts weer in Oss aankwam [10]. Mogelijk heeft OOC daarom omgezien naar een oudere (en in huur goedkopere) loc die steeds in Oss kon blijven.

OOC meldde de komst van deze 691 bij het nieuws op de website:

“Eind januari 2016 ontving OOC Rail haar ‘nieuwe’ locomotief voor het rangeerwerk tussen Oss centraal en de terminal. De loc is van het Type B 600 en was vroeger veel in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) als rangeerloc. De loc is ten behoeve van het rangeerwerk uitgerust met radiobediening en voor dit werk in de kleur van OOC gezet. Met deze Loc kunnen wij de service en het prijspeil van onze diensten op het gewenste niveau houden. Volgens de machinisten en de treinspotters is dit een ‘’echte’’ locomotief!”

 

Na het faillissement van HSL Logistik B.V.

 

Toen BT Trains op 16-01-2017 als nieuw bedrijf bij het Handelsregister werd ingeschreven en de 7 V60C’s werden aangeschaft, zal niet voorzien zijn dat het zusterbedrijf HSL Logistik B.V. al korte tijd later (op 12-04-2017) de toegang tot het Nederlandse spoornet zou worden ontzegd (zie ook opmerking a). De V60C’s zullen deels bedoeld zijn geweest om de door het (half)zusterbedrijf HSL Logistik B.V. met E-locs aangevoerde goederenwagens door te voeren naar hun uiteindelijke bestemming zonder bovenleiding. Dat “last mile” vervoer voor HSL Logistik B.V. werd uitgevoerd door Rotterdam Rail Feeding (RRF). Tussen RRF en HSL Logistik B.V. was echter een conflict ontstaan (zie ook opmerking a). RRF had zelfs een civiele procedure aangespannen tegen HSL Logistik B.V.[1].

Met het gedwongen verdwijnen van HSL Logistik B.V. verdween zo ook een belangrijke voorziene klant van BT Trains. Bovendien was het nu niet meer mogelijk dat HSL Logistik B.V. voor andere vervoerders “last mile” vervoer uitvoerde met de locs van (half)zusterbedrijf BT Trains. De locs zijn op zich wel toegelaten tot het openbare spoorwegnet, maar ze mogen daarop alleen gereden worden door een bedrijf dat daarvoor een licentie heeft. Eén en ander verklaart dat de V60C’s alle zeven meer dan een half jaar hebben stilgestaan.

Daarnaast voorziet de website van BT Trains ook een toepassing voor de V60C’s als zuivere industrieloc: “De locomotieven kunnen echter door onze relaties ook op eigen bedrijventerreinen worden ingezet.” Daarvoor is geen licentie nodig, maar zulk werk heeft zich kennelijk nog niet voorgedaan.

 

 

 

Het verhaal voor de ex-NS 691 is anders: deze loc reed al sinds januari 2016 voor OOC Rail, dat op de website keurig meldde: “OOC Rail biedt een One Stop Shop voor de afhandeling van al het goederen treinverkeer op Oss. Dit gebeurt met een eigen rangeerlok en onder Licentie van HSL.”

Doordat de 691 van HSL Logistik B.V. naar BT Trains verhuisd was, werd de loc niet betrokken bij het faillissement en niet door de curator verkocht. Maar BT Trains (bedoeld als verhuurder) heeft geen licentie voor het rijden op het openbare spoorwegnet. Er was daarom een bedrijf met een licentie nodig.  OOC maakte gebruik van de licenties van Strukton en Captrain [11]. Ook reden de goederenvervoerders Captrain en Independent Rail Partners vaak met hun lijndiesellocs zelf hun treinen naar en van de OOC.

 

Na 2 jaar – begin februari 2018 - beëindigde OOC de huur van de 691 en huurde een ander “bakkie” en wel de - ook weer radiografisch bestuurbare - 602 van voestalpine Railpro. Er wordt nu gebruik gemaakt van de licentie van dat bedrijf. Dat vermeldt OOC Rail (anno 2020) keurig op haar website, maar de foto toont nog de 691 van BT Trains. De 691 werd letterlijk buiten de (spoor)poort gezet, maar stond er later weer binnen:

↑ OOC in Oss, 13-02-2018 , foto Martijn Smits↑

De Railpro 602 is (nog) niet van OOC kenmerken voorzien. De OOC website is nog niet aangepast en meldt bij Nieuws “de loc is ten behoeve van het rangeerwerk uitgerust met radiobediening en voor dit werk in de kleur van OOC gezet.”

 

Op 15-02-2018 stond de 691 nog als verhuurd te boek op de website van BT Trains. Op 22-02-2018 is de ex-NS 691 per dieplader overgebracht naar de Waterland Terminal in Amsterdam. Sinds eind 2018 is de 691 verhuurd aan Captrain in Vlissingen Oost. Ze is ook in 2024 nog steeds in de OOC kleuren in Vlissingen actief.

 

 

Samenvatting

 

Medio 2020 heeft BT Trains drie van haar acht drieassers verhuurd: twee in 2020 in huisstijl gebrachte V60C’s aan Lineas in Amsterdam en de geel-blauwe ex-NS 691 aan Captrain in Vlissingen Oost.

De vijf niet verhuurde V60C’s staan in Roosendaal. Twee daarvan zijn in 2020 gehuisstijld. Één daarvan stond te boek als gereserveerd en is in 2024 verkocht aan Wittebrug Lease. De firma Veer4Rail leaset de loc en heeft haar paars gemaakt..

 

Opmerkingen:

a)

Openbare faillissementsverslagen - in dit geval [1] - geven vaak nuttige informatie.

In de publiciteit was sprake van HSL Logistik Benelux en werd lang gedacht dat dit een dochter was van het Duitse HSL Logistik GmbH. De juiste naam bleek echter HSL Logistik B.V. te zijn. De aandeelhouders waren – elk voor 50% – Ormeling Beheer B.V. (100% eigendom van dhr. Björn Ormeling) en Exploris S.A. Laatstgenoemde is een naamloze vennootschap naar Frans recht, die 100% eigenaar is van het Duitse HSL Logistik GmbH. De heer Ormeling verzorgde de dagelijkse leiding van HSL Logistik B.V.

 

Tegen HSL Logistik B.V. liep een strafrechtelijk onderzoek: het werd verdacht van een groot aantal overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in de periode 2015-2017. De Officier van Justitie had een transactie aangeboden van € 50.000,-- ter voorkoming van strafvervolging. Dat voorstel is niet door HSL Logistik B.V. geaccepteerd. Vanwege het faillissement  is het de vraag of het Openbaar Ministerie nog tot strafvervolging zal over gaan.

 

Rotterdam Rail Feeding verzorgde in opdracht van HSL Logistik B.V. het vervoer van wagons [1] (Dat zal over de laatste niet geëlektrificeerde kilometers naar de uiteindelijke klant zijn gegaan). RRF werd door de ongevallendienst van Pro Rail aansprakelijk gesteld voor twee lekkende wagons en ontving daarvoor een rekening van circa € 6.800. Daarom had RRF een civiele procedure aangespannen tegen HSL Logistik B.V.

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport plaatste HSL Logistik B.V. medio februari 2017 onder verscherpt toezicht [2] en trok op 12 april 2017 het veiligheidscerticaat in, waardoor HSL Logistik B.V. geen treinen meer op het Nederlandse spoornet kon laten rijden. HSL Logistik B.V. diende een bezwaar in dat op 2 augustus 2017 werd afgewezen. Ondertussen had HSL Logistik B.V. op 4 juli 2017 uitstel van betaling gekregen. Op 19 oktober 2017 volgde het faillissement. Op dat tijdstip waren er nog twee locomotieven in huur en één (de “blokjesloc” 1832) in eigendom. De ex-NS 691 wordt niet in [1] genoemd en was kennelijk al voor het faillissement naar BT Trains overgegaan.

HSL Logistik BV had volgens [1]  geen personeel; dat werd gehuurd van het zusterbedrijf Railwork.

 

Al snel nadat de licentie van HSL Logistik B.V. was ingetrokken en nog voordat het bezwaar daartegen door ILT was behandeld, namelijk op 12 mei 2017 is HSL Netherlands B.V. opgericht door HSL Logistik GmbH. HSLN heeft een Nederlandse licentie aangevraagd. HSLN is te zien als de Nederlandse dochter van het Duitse HSL Logistik GmbH; Ormeling Beheer heeft er – voor zover bekend – niets mee te maken.

b)

De V60C is in de periode 1956-1964 door een groot aantal Duitse fabrieken voor de Deutsche Bundesbahn gebouwd. Er was een lichte variant (48 ton) en een zware variant (54 ton). Sinds 1987 wordt de V60C door de DB beschouwd als “Kleinlok” (net als de bekende Köf’s), wat wil zeggen dat ze door minder gekwalificeerd personeel bediend mag worden. Een aantal (bijna alle van de zware variant) werd omgebouwd tot radioloc. Deze locs kregen ook automatische rangeerkoppelingen. Vanaf 1997 werden de oorspronkelijke motoren deels vervangen door Caterpillar 12-cylinder motoren die 465 kW (632 PS) kunnen leveren. De Baureihe 363 waarvan op deze webpagina sprake is betreft locs van de zware variant (54 ton) die zijn uitgerust als radioloc en die zijn voorzien van genoemde Caterpillar motor.

Zie [3] en [4].

c)

Naast de radiolocs 601 t/m 603 beschikt Railpro ook nog over de tegenwoordig als 606 en 607 door het leven gaande ex-NS 647 en 661 (die nooit radioloc zijn geweest) en over de plukloc ex-NS 640.

d)

Citaten uit de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport “Elk spoorvoertuig heeft een eigenaar en elk spoorvoertuig heeft een houder. De wet stelt geen eisen aan de eigenaar. De houder van het spoorvoertuig is verantwoordelijk voor het beheer en het aansturen van het onderhoud van haar voertuigen. De houder heeft een houderkenmerk. …. Voor de Europese Unie worden de houderkenmerken geregistreerd door ERA.”

Een onderneming is vaak zowel eigenaar als voertuighouder, maar dat hoeft niet.

De ERA is de European Union Agency for Railways. De bedoelde registratie betreft het VKM (Vehicle Keeper Marking), hier vertaald als voertuighouderskenmerk. Het is register is openbaar en is via deze link naar keuze direct (zonder registratie) te downloaden als pdf of Excel file. In beide gevallen zijn er twee lijsten die alfabetisch gerangschikt zijn en wel op voertuighouderskenmerk en op land. Voorbeelden van voertuighouderskenmerken van (de in totaal 51) Nederlandse bedrijven met een voertuighouderskenmerk zijn:

JFT: J. Fijn Techniek B.V.

RP: Railpro

RRF: Rotterdam Rail Feedimg

RRL: Rail Release GmbH

SHTR: Shunter Tractie

AN: Arriva Nederland

BAM: BAM Rail

SPS: Spitzke Spoorbouw

SRM: Strukton Railinfra Materieel

VRR: Volker Rail

VSM: Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

BT Trains kwam in 2018 niet in het register voor; bijvoorbeeld BemoRail (dat ook verhuurt) ook niet.

Registratie is alleen verplicht voor de Nederlandse Hoofdspoorweginfrastructuur en daar horen raccordementen zoals in Oss en Pernis niet bij. Wel lijkt het vreemd dat het plan heeft bestaan de 363 712 over de hoofspoorweginfrastructuur van Roosendaal naar Rotterdam te vervoeren [7], maar voor een eenmalig vervoer kan een ontheffing worden aangevraagd.

In 2020 staat BT Trains wel in het register.

 

Met dank aan:

Hendrik Bouwknegt, Louis van Delft en Martijn Smits

 

Bronnen:

[1]

Openbaar faillissementsverslag, insolventienummer F.01/17/376, verslagdatum 22-11-2017.

Faillissementsverslagen zijn openbaar en na registratie kosteloos in te zien op Faillissementsdossiers.

[2]

http://www.nieuwsbladtransport.nl

[3]

Website Die V60 Motorlokomotive der Deutschen Bundesbahn

[4]

DB Class V 60 in Wikipedia

[5]

Henk Zwoferink op Flickr

[6]

Henk Zwoferink op Flickr

[7]

Foto van Chris Westerduin

[8]

Locomotieflijsten op Rolandrail.

Het bericht over de huur aan LTE stond op 31 januari 2018 bij BT Trains, maar bleek op 11 februari 2018 verwijderd te zijn.

[9]

Hendrik Bouwknegt, Actie in Oss, Railmagazine 270 (december 2009).

[10]

Diverse nummers van Railmagazine, bijvoorbeeld 274 (mei 2010), 293 (april 2012) en 309 (november 2013).

[11]

Informatie van OOC Rail.

[12]

Nieuws in op de Rails 2018-2 en 2019-07.

 

 

{

Eigenaren

Terug/verder naar:

 

Nieuw                      Home                      Inhoud