Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Boeken

Aanvullingen

Tijdschriften

Raadsels

Loctypes

Modellen

 

 

 

 

 

 

BT Trains

 

geplaatst: 15-02-2018; laatst gewijzigd 13-03-2018

Inleiding

 

In dit boek uit 2008 worden als verhuurders van industrielocs Bemo(Rail) en Shunter besproken. Deze bedrijven verhuren hun locs doorgaans zonder machinist. Daarnaast bestaan er verschillende Nederlandse bedrijven die hun locs met machinist verhuren.

Als nieuw Nederlands  verhuurbedrijf voor (onder andere) industrielocs is BT Trains op 16-01-2017 bij het Handelsregister ingeschreven. Het bedrijf heeft acht radiografisch bedienbare drieassers voor verhuur: zeven V60C’s en een ex-NS “bakkie”. Nu de eerste verhuren hebben plaats gehad, lijkt het een goed moment om aandacht te besteden aan BT Trains.

BT Trains is de jongste dochter van Ormeling Beheer BV. De naam schijnt afgeleid te zijn van de voornamen van de eigenaar Björn Ormeling en zijn vriendin Tera.

Oudere zussen van BT Trainszijn Railwork (een uitzend- en detacheringbureau voor machinisten, wagencontroleurs, rangeerders en conducteurs) en HSL Logistik. Daarvan is HSL Logistik echter failliet (zie opmerking a). Moeder en dochters houden kantoor op hetzelfde adres in Den Bosch. Railwork en BT Trains hebben hetzelfde telefoonnummer.

 

V60C

 

In het najaar van 2007 stuurde het toenmalige Railion Deutschland  7 locomotieven van het West-Duitse type V60C naar Railion (later DB Schenker) Nederland. Het ging om de Baureihe 363 (zie opmerking b). De locs zouden op verschillende plaatsen gaan rangeren, maar werden in de praktijk weinig gebruikt.

 

De 363 716 droeg op 05-10-2017 in Roosendaal nog steeds het opschrift Railion hoewel die naam sinds 2009 niet meer gevoerd wordt. Geen van de 7 locs droeg een kenmerk van de nieuwe “voertuighouder” (eigenaar) BT Trains

Lange tijd stonden de locomotieven in Venlo opgesteld totdat BT Trains de machines kocht. BT Trains liet de locomotieven overbrengen naar Blerick en stalde deze naast de museumloods. Een paar weken later werden ze overgebracht naar het Railpark Roosendaal voor een revisie [5]. Daar staan ze sinds begin april 2017 of iets eerder [6]. De website van BT Trains geeft de status van elke afzonderlijke loc als beschikbaar, gereserveerd of verhuurd.

Na een half jaar was er nog geen enkele V60C verhuurd. De twee stuks met de status gereserveerd stonden in het Railpark en de vijf met status beschikbaar stonden op een spoor in het voormalige Houtpark.

 

Nummer op loc

Bouw-

jaar

Locatie in

Roosendaal

Status op BT Trains website

eventueel gevolgd door inzet

 

363 633

98 84 8363633-4 NL RN

1959

voormalige Houtbank

beschikbaar

 

363 712

98 84 8363712-6

1960

Railpark

gereserveerd → verhuurd;

- in januari 2018 verhuurd aan LTE voor rangeerwerk bij P&O in de Europoort [8].

- verhuurd aan Lineas in Zeeuws Vlaanderen [8]

 

363 716

363 716-2

1960

voormalige Houtbank

beschikbaar

 

363 723

niet genoteerd

1960

Railpark

gereserveerd

- 27-01-2018 inzet door LTE met Kornwestheim shuttle tussen CTT terminal en emplacement Pernis. Zie deze foto en die foto.

- verhuurd aan Lineas in Zeeuws Vlaanderen [8]

 

363 727

98 84 8363727-4

1960

voormalige Houtbank

beschikbaar

 

363 825

98 84 8363825-6

1960

voormalige Houtbank

beschikbaar

 

363 833

98 84 8363833-0

1960

voormalige Houtbank

beschikbaar

 

↑ De rij van vijf in het voormalige Houtpark↑

Rond 17-10-2017 is de 363 712 op het emplacement van Roosendaal klaargezet, kennelijk voor vervoer per spoor [7]. Dat is toen niet doorgegaan en de loc nam zijn oude plaats weer in. Omstreeks 1 februari 2018 veranderde de status van deze loc van gereserveerd in verhuurd. Ze bleek verhuurd te zijn aan goederenvervoerder LTE voor rangeerwerk bij de P&O terminal in de Europoort [8]. De in de bovenstaande tabel gelinkte foto’s laten zien dat ook de 363 723 voor LTE actief is geweest en wel op 27-01-2018 met het vervoer van Kornwestheim shuttle tussen emplacement Pernis  en de CTT terminal en na lossing weer terug.

NS bakkies als radiolocs   (zie ook hier en op Somda Railwiki)

 

In de periode 1989/1991 werden in totaal 23 locs uit de NS serie 600 omgebouwd voor radiografische bediening en daarom vernummerd in de serie 671 - 693. Na de opsplitsing van NS zijn de radiolocs niet lang meer in dienst geweest. Aanvankelijk bestond er in Nederland weinig belangstelling voor, want tussen 2002 en 2009 zijn er 11 gesloopt en 5 naar Groot Brittannië vertrokken. Ook ging er één naar het Spoorwegmuseum (als museumstuk, maar ook om er andere museumstukken mee te rangeren).

Voor de resterende zes stuks werd de belangstelling echter gaandeweg groter:

·       vijf gingen er naar Rotterdam Rail Feeding (RRF). Toen die de locs in 2014 van de hand deed, gingen er drie naar Railpro in Crailo, die ze nog steeds in Crailo gebruikt maar ze ook elders inzet (zie ook opmerking c).
De andere twee gingen als 9701 en 9702 naar Locon. Nadat het slechter met Locon begon te gaan werd de 9701 eind 2016 verhuurd aan TrainServices, die er mee in Railpark Roosendaal rangeerde. Na het faillissement van TrainServices in 2017 kwam de loc bij RailReLease, die haar verhuurt aan Rail Force One.

Na het faillissement van Locon in 2017 werd de 9702 gekocht door het onderhoudsbedrijf Jacko Fijn Techniek. Zowel de 9701 (nu weer onder haar oude nummer 683) als de 9702 worden op diverse plaatsen ingezet.

·       de zesde komt hieronder ter sprake.

De ex-NS 691 (eerder NS 642)

 

Dit “bakkie” werd in 2004 – 2005 door de aannemer Kandt gebruikt bij het aanbrengen van geluidsschermen langs de Betuweroute. In 2005 ging de loc naar Cronifer (→ Cronimet) in Moerdijk, ter vervanging van de daar al sinds 1994 werkzame ex-NS 633, die als onderdelenleverancier aanwezig bleef: zie hier. Beide locs bleven jaren staan en werden begin 2015 te koop aangeboden. Eind 2015 werden ze volgens Railmagazine 330 overgenomen door HSL Logistik. Vanaf begin 2016 werd de ex-NS 691 door OOC in Oss gebruikt. De ex-NS 633 stond en staat daar als onderdelenleverancier.                                                                                                   

 

OOC (Osse Overslag Centrale), Oss, 04-12-2016. De kleuren van de loc zijn die van de OOC. De twee foto’s hieronder tonen enkele details →

De cijfers voor het controlecijfer - namelijk 0600 091 - verwijzen naar het vorige leven als NS radioloc 691. HSL Logistik B.V. was ten tijde van de opname  nog de “voertuighouder” en dat is aangegeven met het kenmerk HSL.

Kennelijk is de loc kort na de oprichting van BT-Trains (op 16-01-2017) naar dat verwante bedrijf overgegaan.

 

← Dezelfde plaats op de 691 bij OCC in Oss, nu op 13-02-2018. Foto: Martijn Smits.

 

Het “voertuighouderkenmerk” HSL is terecht en waarschijnlijk al lang verwijderd, maar er is niets voor in de plaats gekomen. Dat kon ook niet, want van BT Trains is geen voertuighouderkenmerk geregistreerd (zie opmerking d).

Ook de tekst Powered by HSL was op 13-02-2018 al langer verwijderd.

 

 

OOC in Oss                                                                                                              

 

In 2009 werd het al sinds 1979 bestaande raccordement naar industrieterrein Elzenburg in Oss verlengd naar de terminal van de Osse Overslag Centrale (OOC) dat hierdoor een “trimodale terminal” (water-, spoor-, wegverkeer) werd. Zie hier voor het railplan.

De vestiging van CeHaVe (in 2011 opgegaan in Agrifirm) aan dit raccordement had toen nog (en ook weer) graanaanvoer per spoor. OOC ontving in die tijd 2 x per week een trein met suikerbietenpulp. Die treinen werden door DB Schenker naar en van station Oss vervoerd. Rotterdam Rail Feeding (RRF) zorgde voor het vervoer van station Oss naar OOC en voor het rangeren bij OOC. Er zijn namelijk twee korte kopsporen [9]. RRF gebruikte een loc van de serie RRF 101 t/m 108. Deze drieassers zijn in de jaren 2008/2009 van de NMBS (de reeks 73) overgenomen. De dieselhydraulische locs zijn in 1977 door La Brugeoise gebouwd. Met hun koppelstangen zagen de locs er nieuw al gedateerd uit, maar ze zijn circa 20 jaar jonger dan de hier ook te bespreken “bakkies” en V60C’s. Soms waren er zelfs twee van deze locs in Oss, ook ten behoeve van CeHaVe (→ Agrifirm).

De jaren daarna waren nogal wisselend.

Van begin 2011 tot begin 2016 had OOC een loc van Shunter gehuurd voor het vervoer van en naar station Oss; zie hier. Dat is een radiografisch bestuurbare drieasser, ongeveer even oud als de RRF drieasser (bouwjaar 1980) en moderner. Een loc heeft bij OOC lang niet elke dag wat te doen. In bijvoorbeeld het Rotterdamse Havengebied zou een loc in zo’n geval bij een bedrijf in de buurt aan het werk kunnen gaan, maar het spoorvervoer voor CeHaVe (→Agrifirm) in Oss was verdwenen. In 2013 was de loc Shunter 603 zelfs een aantal maanden niet in Oss, waar al die tijd geen spoorvervoer plaats vond totdat de Shunter 603 achter een E-loc ’s nachts weer in Oss aankwam [10]. Mogelijk heeft OOC daarom omgezien naar een oudere (en in huur goedkopere) loc die steeds in Oss bleef kon blijven.

OOC meldde de komst van deze 691 bij het nieuws op de website:

“Eind januari 2016 ontving OOC Rail haar ‘nieuwe’ locomotief voor het rangeerwerk tussen Oss centraal en de terminal. De loc is van het Type B 600 en was vroeger veel in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) als rangeerloc. De loc is ten behoeve van het rangeerwerk uitgerust met radiobediening en voor dit werk in de kleur van OOC gezet. Met deze Loc kunnen wij de service en het prijspeil van onze diensten op het gewenste niveau houden. Volgens de machinisten en de treinspotters is dit een ‘’echte’’ locomotief!”

Na het faillissement van HSL Logistik B.V.

 

Toen BT Trains op 16-01-2017 als nieuw bedrijf bij het Handelsregister werd ingeschreven en de 7 V60C’s werden aangeschaft, zal niet voorzien zijn dat het zusterbedrijf HSL Logistik B.V. al korte tijd later (op 12-04-2017) de toegang tot het Nederlandse spoornet zou worden ontzegd (zie ook opmerking a). De V60C’s zullen deels bedoeld zijn geweest om de door het (half)zusterbedrijf HSL Logistik B.V. met E-locs aangevoerde goederenwagens door te voeren naar hun uiteindelijke bestemming zonder bovenleiding. Dat “last mile” vervoer voor HSL Logistik B.V. werd uitgevoerd door Rotterdam Rail Feeding (RRF). Tussen RRF en HSL Logistik B.V. was echter een conflict ontstaan. RRF had zelfs een civiele procedure aangespannen tegen HSL Logistik B.V.[1].

Met het gedwongen verdwijnen van HSL Logistik B.V. verdween zo ook een belangrijke voorziene klant van BT Trains. Bovendien was het nu niet meer mogelijk dat HSL Logistik B.V. voor andere vervoerders “last mile” vervoer uitvoerde met de locs van (half)zusterbedrijf BT Trains. De locs zijn op zich wel toegelaten tot het openbare spoorwegnet, maar ze mogen daarop alleen gereden worden door een bedrijf dat daarvoor een licentie heeft.

Eén en ander verklaart dat de V60C’s alle zeven meer dan een half jaar hebben stilgestaan. Maar begin 2018 zijn er twee verhuurd aan goederenvervoerder LTE voor werk in het Rotterdamse Havengebied (zie bovenstaande tabel; er wordt hieronder op terug gekomen).

Daarnaast voorziet de website van BT Trains ook een toepassing voor de V60C’s als zuivere industrieloc: “De locomotieven kunnen echter door onze relaties ook op eigen bedrijventerreinen worden ingezet.” Daarvoor is geen licentie nodig, maar zulk werk heeft zich kennelijk nog niet voorgedaan.

 

Het verhaal voor de ex-NS 691 is anders: deze loc reed al sinds januari 2016 voor OOC Rail, dat op de website keurig meldde: “OOC Rail biedt een One Stop Shop voor de afhandeling van al het goederen treinverkeer op Oss. Dit gebeurt met een eigen rangeerlok en onder Licentie van HSL.”

Doordat de 691 van HSL Logistik B.V. naar BT Trains verhuisd was, werd de loc niet betrokken bij het faillissement en niet door de curator verkocht. Maar BT Trains (bedoeld als verhuurder) heeft geen licentie voor het rijden op het openbare spoorwegnet. Er was daarom een bedrijf met een licentie nodig.  OOC maakte gebruik van de licenties van Strukton en Captrain [11]. Ook reden de goederenvervoerders Captrain en Independent Rail Partners vaak met hun lijndiesellocs zelf hun treinen naar en van de OOC.

 

Na 2 jaar – begin februari 2018 - beëindigde OOC de huur van de 691 en huurde een ander “bakkie” en wel de - ook weer radiografisch bestuurbare - 602 van voestalpine Railpro. Er wordt nu gebruik gemaakt van de licentie van dat bedrijf. Overigens vermeldt OOC Rail ook in juli 2018 op haar website dat het onder licentie van (het toen al ruim een jaar failliete) HSL rijdt.

De 691 werd letterlijk buiten de (spoor)poort gezet, maar stond er later weer binnen:

↑ OOC in Oss, 13-02-2012, foto Martijn Smits↑

De Railpro 602 is (nog) niet van OOC kenmerken voorzien. De OOC website is nog niet aangepast en meldt bij Nieuws “de loc is ten behoeve van het rangeerwerk uitgerust met radiobediening en voor dit werk in de kleur van OOC gezet.”

 

Op 15-02-2018 stond de 691 nog als verhuurd te boek op de website van BT Trains. Maar in deze sector bestaan veel ergere voorbeelden van het niet bijwerken van websites: bijvoorbeeld de RRF website meldt anno 2018 nog steeds dat RRF werk uitvoert met onder meer “rangeerlocomotieven van het type NS600”. Dat zijn de hierboven genoemde 5 radiolocs die al in 2014 van de hand zijn gedaan en waarvan een exemplaar op de foto hierboven (links) is te zien.

Op 22-02-2018 is de ex-NS 691 per dieplader overgebracht naar de Waterland Terminal in Amsterdam.

 

 

Radiografisch bestuurbare drieassers

 

In het voorgaande zijn verschillende radiografisch bestuurbare drieassers voorbij gekomen: de V60C’s van BT Trains, de 601 en 603 van Shunter en ex-NS bakkies. Op papier lopen de eigenschappen (zoals trekkracht) weinig uiteen. Een verschil is wel dat voestalpine Railpro met drie bakkies (601 t/m 603) en Shunter met de 601 en 603 onder eigen licentie op het openbare spoorwegnet mogen rijden.

Met de bakkies van BT Trains, Jacko Fijn Techniek en RailReLease en de V60C’s van BT Trains kan daarentegen niet onder licenties van hun eigenaren op het openbare spoorwegnet gereden worden. Dan zijn er twee mogelijkheden:

1.     Er wordt niet op het openbare spoorwegnet gereden, maar bijvoorbeeld als industrieloc op een bedrijfsterrein of voor een spooraannemer op een niet in dienst gesteld spoor.
Voor dat soort toepassingen is echter een twee-asser (bijvoorbeeld van Shunter of Bemo) of een rail-wegvoertuig vaak voldoende.

2.     Er wordt op de licentie van een ander bedrijf gereden.
Dat gebeurt bijvoorbeeld met de ex-Locon 9702 van Jacko Fijn Techniek: die reed in de tweede helft van 2017 graantreinen voor de goederenvervoerders LTE en Captrain in de Europoort en vervolgens vanaf begin 2018 de autotreinen naar Pon in Leusden op de licentie van Rail Force One [12].
Er is in januari 2018 met twee V60C’s van BT Trains gereden op de licentie van LTE. Zie bovenstaande tabel. Opvallend op de daar gelinkte foto’s is dat in elk geval de 363 723 geen UIC nummer meer heeft. Dat stond op de zijwanden van de cabines (zoals op de foto’s hierboven), maar het nummer is verdwenen onder een nieuwe verflaag op de zijwanden.

Geen van de 8 locs van BT Trains heeft een “voertuighouderskenmerk” in het UIC nummer (voor zover er al sprake is van een UIC nummer). Dat kan ook niet want BT Trains heeft geen geregistreerd voertuighouderskenmerk (zie opmerking d). De locs mogen daarom niet op het hoofdspoorwegnet komen. Alle andere hier genoemde drieassers hebben wel een voertuighouderskenmerk.

    

Tenslotte

 

Waarschijnlijk vanwege het faillissement van zusterbedrijf HSL verliep de start van BT Trains met vallen en opstaan. Midden februari 2018 stonden de drie locs die door BT Trains verhuurd zijn geweest weer stil:

·       De 363 712 en 363 723 stonden op twee kopsporen op Pernis, naar verluid vanwege de storingsgevoeligheid.

·       De 691 stond na 2 jaar bij OOC in Oss in de weg, na opgevolgd te zijn door de 602 van Railpro. Op 22-02-2018 is de 691 per dieplader overgebracht naar de Waterland Terminal in Amsterdam.

In juli 2018 waren de drie genoemde locs verhuurd aan de Belgische goederenvervoerder Lineas: de 363-ers in Zeeuws Vlaanderen en de 691 in Amsterdam Westhaven [8].

Opmerkingen:

a)

Openbare faillissementsverslagen - in dit geval [1] - geven vaak nuttige informatie.

In de publiciteit was sprake van HSL Logistik Benelux en werd lang gedacht dat dit een dochter was van het Duitse HSL Logistik GmbH. De juiste naam bleek echter HSL Logistik B.V. te zijn. De aandeelhouders waren – elk voor 50% – Ormeling Beheer B.V. (100% eigendom van dhr. Björn Ormeling) en Exploris S.A. Laatstgenoemde is een naamloze vennootschap naar Frans recht, die 100% eigenaar is van het Duitse HSL Logistik GmbH. De heer Ormeling verzorgde de dagelijkse leiding van HSL Logistik B.V.

 

Tegen HSL Logistik B.V. liep een strafrechtelijk onderzoek: het werd verdacht van een groot aantal overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in de periode 2015-2017. De Officier van Justitie had een transactie aangeboden van € 50.000,-- ter voorkoming van strafvervolging. Dat voorstel is niet door HSL Logistik B.V. geaccepteerd. Vanwege het faillissement  is het de vraag of het Openbaar Ministerie nog tot strafvervolging zal over gaan.

 

Rotterdam Rail Feeding verzorgde in opdracht van HSL Logistik B.V. het vervoer van wagons [1] (Dat zal over de laatste niet geëlektrificeerde kilometers naar de uiteindelijke klant zijn gegaan). RRF werd door de ongevallendienst van Pro Rail aansprakelijk gesteld voor twee lekkende wagons en ontving daarvoor een rekening van circa € 6.800. Daarom had RRF een civiele procedure aangespannen tegen HSL Logistik B.V.

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport plaatste HSL Logistik B.V. medio februari 2017 onder verscherpt toezicht [2] en trok op 12 april 2017 het veiligheidscerticaat in, waardoor HSL Logistik B.V. geen treinen meer op het Nederlandse spoornet kon laten rijden. HSL Logistik B.V. diende een bezwaar in dat op 2 augustus 2017 werd afgewezen. Ondertussen had HSL Logistik B.V. op 4 juli 2017 uitstel van betaling gekregen. Op 19 oktober 2017 volgde het faillissement. Op dat tijdstip waren er nog twee locomotieven in huur en één (de “blokjesloc” 1832) in eigendom. De ex-NS 691 wordt niet in [1] genoemd en was kennelijk al voor het faillissement naar BT Trains overgegaan.

HSL Logistik BV had volgens [1]  geen personeel; dat werd gehuurd van het zusterbedrijf Railwork.

 

Al snel nadat de licentie van HSL Logistik B.V. was ingetrokken en nog voordat het bezwaar daartegen door ILT was behandeld, namelijk op 12 mei 2017 is HSL Netherlands B.V. opgericht door HSL Logistik GmbH. HSLN heeft een Nederlandse licentie aangevraagd. HSLN is te zien als de Nederlandse dochter van het Duitse HSL Logistik GmbH; Ormeling Beheer heeft er – voor zover bekend – niets mee te maken. In het ERA register (zie hieronder onder opmerking d) komt HSLN nog niet voor.

b)

De V60C is in de periode 1956-1964 door een groot aantal Duitse fabrieken voor de Deutsche Bundesbahn gebouwd. Er was een lichte variant (48 ton) en een zware variant (54 ton). Sinds 1987 wordt de V60C door de DB beschouwd als “Kleinlok” (net als de bekende Köf’s), wat wil zeggen dat ze door minder gekwalificeerd personeel bediend mag worden. Een aantal (bijna alle van de zware variant) werd omgebouwd tot radioloc. Deze locs kregen ook automatische rangeerkoppelingen. Vanaf 1997 werden de oorspronkelijke motoren deels vervangen door Caterpillar 12-cylinder motoren die 465 kW (632 PS) kunnen leveren. De Baureihe 363 waarvan op deze webpagina sprake is betreft locs van de zware variant (54 ton) die zijn uitgerust als radioloc en die zijn voorzien van genoemde Caterpillar motor.

Zie [3] en [4].

c)

Naast de radiolocs 601 t/m 603 beschikt Railpro ook nog over de tegenwoordig als 606 door het leven gaande ex-NS 640 (dat is nooit een radioloc geweest) en over de plukloc ex-NS 647.

d)

Citaten uit de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport “Elk spoorvoertuig heeft een eigenaar en elk spoorvoertuig heeft een houder. De wet stelt geen eisen aan de eigenaar. De houder van het spoorvoertuig is verantwoordelijk voor het beheer en het aansturen van het onderhoud van haar voertuigen. De houder heeft een houderkenmerk. …. Voor de Europese Unie worden de houderkenmerken geregistreerd door ERA.”

Een onderneming is vaak zowel eigenaar als voertuighouder, maar dat hoeft niet.

De ERA is de European Union Agency for Railways. De bedoelde registratie betreft het VKM (Vehicle Keeper Marking), hier vertaald als voertuighouderskenmerk. Het is register is openbaar en is via deze link naar keuze direct (zonder registratie) te downloaden als pdf of Excel file. In beide gevallen zijn er twee lijsten die alfabetisch gerangschikt zijn en wel op voertuighouderskenmerk en op land. Voorbeelden van voertuighouderskenmerken van (de in totaal 51) Nederlandse bedrijven met een voertuighouderskenmerk zijn:

JFT: J. Fijn Techniek B.V.

RP: Railpro

RRF: Rotterdam Rail Feedimg

RRL: Rail Release GmbH

SHTR: Shunter Tractie

AN: Arriva Nederland

BAM: BAM Rail

SPS: Spitzke Spoorbouw

SRM: Strukton Railinfra Materieel

VRR: Volker Rail

VSM: Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

BT Trains komt niet in het register voor; bijvoorbeeld BemoRail (dat ook verhuurt) ook niet.

Registratie is alleen verplicht voor de Nederlandse Hoofdspoorweginfrastructuur en daar horen raccordementen zoals in Oss en Pernis niet bij. Wel lijkt het vreemd dat het plan heeft bestaan de 363 712 over de hoofspoorweginfrastructuur van Roosendaal naar Rotterdam te vervoeren [7], maar voor een eenmalig vervooer kan een ontheffing worden aangevraagd.

Op de website van BT Trains staat “Alle door ons aangeboden locomotieven zijn toegelaten op het openbare spoorwegnet”. Voor het rijden op het hoofdspoornet is dat niet waar en voor de rest van het openbare spoorwegnet lijkt geen toelating (en registratie) nodig. Als BT Trains niet om toelating gevraagd heeft, kan het niet beweren dat de locs zijn toegelaten.

Met dank aan:

Hendrik Bouwknegt en Martijn Smits.

  

Bronnen:

[1]

Openbaar faillissementsverslag, insolventienummer F.01/17/376, verslagdatum 22-11-2017.

Faillissementsverslagen zijn openbaar en na registratie kosteloos in te zien op Faillissementsdossiers.

[2]

http://www.nieuwsbladtransport.nl

[3]

Website Die V60 Motorlokomotive der Deutschen Bundesbahn

[4]

DB Class V 60 in Wikipedia

[5]

Henk Zwoferink op Flickr

[6]

Henk Zwoferink op Flickr

[7]

Foto van Chris Westerduin

[8]

Locomotieflijsten op Rolandrail.

Het bericht over de huur aan LTE stond op 31 januari 2018 bij BT Trains, maar bleek op 11 februari 2018 verwijderd te zijn.

[9]

Hendrik Bouwknegt, Actie in Oss, Railmagazine 270 (december 2009).

[10]

Diverse nummers van Railmagazine, bijvoorbeeld 274 (mei 2010), 293 (april 2012) en 309 (november 2013).

[11]

Informatie van OOC Rail.

[12]

Nieuws in op de Rails 2018-2.

 

 

 

 

{

Eigenaren

Terug/verder naar:

 

Nieuw                                    Home                                         Inhoud