fabrieksspoor los

 

Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

Boeken

Aanvullingen

Tijdschriften

Raadsels

Loctypes

 

 

Het smalspoor van Natuurgoed Ziedewij

 

geplaatst: 08-02-2024

 

 

 

 

In een polder bij Barendrecht wordt het Natuurgoed Ziedewij ontwikkeld. De kern van het terrein van 10 hectare is het voedselbos van 6 hectare. Het project heeft veel vertraging opgelopen bij de vergunningverlening, maar nu zit de vaart erin. De eerste aanplant van het voedselbos gebeurde in de winter 2021-2022 [1]. Er is nog een jaar of 5 nodig om tot wasdom te komen [2]. Toch levert het natuurgoed nu al voedsel dat in een tijdelijke winkel in de boerderij van de initiatiefnemer Paul Casteleijn gekocht kan worden.

Dit jaar (2024) start de bouw van 2 duurzame dijkhuizen en 6 duurzame polderwoningen (zie de plattegrond hieronder). Later komen er nog natuurhuisjes voor bijvoorbeeld een weekendje weg. Tenslotte worden ook een winkel en een restaurant gebouwd waarin de producten van het natuurgoed gekocht en gegeten kunnen worden. De ingang wordt dan van de smalle Noldijk naar de andere kant verplaatst. Het natuurgoed is nog niet openbaar toegangelijk. Wel vinden er diverse activiteiten plaats, zoals cursussen en rondleidingen.

↑ Natuurgoed Ziedewij zoals gepland [3] ↑

Smalspoor

     

De kaarsrechte zwarte lijn met korte dwarsstukjes op bovenstaande plattegrond geeft de geplande smalspoorlijn aan.

Paul Casteleijn heeft hiervoor al een jaar of vijf geleden smalspoor van twee naburige tuinderijen gekocht, van de ene met een spoorwijdte van 700 en van de andere met een spoorwijdte van 600 mm. Er zijn ook enkele wissels.

 

De stapel met 700 mm railramen. Ervoor liggen de onderstellen van 2 (niet aangedreven) lorries. De ene ligt ondersteboven op de andere.

Natuurgoed Ziedewij, 28-12-2023 →

 

De aanwezige 600 en 700 mm railramen zijn elk afzonderlijk niet voldoende voor de aanleg van de geplande spoorlijn. Wanneer:

a.      de 600 mm railramen worden omgespoord naar een spoorwijdte van 700 mm of

b.     de 700 mm railramen worden omgespoord naar een spoorwijdte van 600 mm

zijn er wel voldoende railramen voor een spoorlijn met een spoorwijdte van 700 mm (geval a.) of 600 mm (geval b.).

Op 03-09-2020 zette Natuurgoed Ziedewij drie foto’s -  waaronder deze - van een tuinderslorrie op Facebook 

 

Het bijschrift bij de drie foto’s luidt:

“Op het natuurgoed ligt een oud industriespoor. Deze zogenaamde tuinderslorrie werd gebruikt als vervoersmiddel voor telers in de buurt van Ziedewij. We gaan het spoor restaureren en weer gebruiken als verbinding tussen het noorden en zuiden van het terrein. Een handige, elektrische oplossing voor het verplaatsen van spullen!”

 

De tuinderslorrie heeft een spoorwijdte van 600 mm en lijkt van buiten sterk op de bekende HaWe elektro-lorrie:

·       het elektrische staal is lichtblauw geverfd,

·       de bestuurder staat op een verlaagd platform, vindt steun bij een stalen T en heeft één pedaal voor rijden en remmen.

·       de laadkabel is tegen een zijkant opgeborgen.

 

Paul Casteleijn houdt de laadvloer van de tuinderslorrie omhoog zodat de aandrijving bekeken kan worden. Foto’s staan hieronder. Natuurgoed Ziedewij, 28-12-2023 →

 

Duidelijk is in elk geval dat het hout deels verrot is.

En er zal nog wel meer te herstellen zijn.

Vrijwilligers zijn daarom welkom:

 

 

Meer over de tuinderslorrie

 

Elektro-lorries voor tuinders zijn vanaf circa 1966 op de markt gebracht. Hun ontwerp was kenmerkend voor de stand van de techniek uit die tijd. Wanneer nu (in 2024) een elektro-lorrie voor tuinders zou worden bedacht dan zouden andere technieken gebruikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in de vermogenselektronica.

De tuinderslorrie van Natuurgoed Ziedewij heeft in 2020 nog gereden: tijdens de eerste Duurzaamheidsweek in Barendrecht leidde een fietstocht langs groene initiatieven, waaronder Natuurgoed Ziedewij. De deelnemers konden er een ritje op de tuinderslorrie maken. Daartoe was een stuk smalspoor gelegd en was de tuinderslorrie van accu’s voorzien. Na afloop werden het smalspoor en de accu’s weer verwijderd.

De tuinderslorrie van Natuurgoed Ziedewij is een bijzonder exemplaar. Zoals besproken lijkt de tuinderslorrie  uitwendig sterk op de bekende HaWe elektro-lorrie. Maar inwendig  is dat niet zo:

 

De tuinderslorrie met opgeklapte laadvloer,

28-12-2023 →

 

De elektromotor is niet (zoals bij HaWe) in het midden geplaatst, maar aan de zijde van de bestuurder. Via een korte ketting wordt de dichtstbijzijnde as aangedreven en vandaar loopt een tweede ketting naar de andere as. Daarmee wordt de bij HaWe gebruikelijke tussenas uitgespaard.

De rijrichting wordt niet (zoals bij HaWe) bepaald door een zwakstroom schakelaar (die een relais aanstuurt waarmee de rijrichting veranderd wordt), maar met een hendel (bij de rode pijl) die via een korte as verbonden is met een vlak bij de motor opgestelde sterkstroomschakelaar (zie ook de volgende foto). De hendel kan draaien langs een zwarte achtergrond waarop de witte letters A, O en V staan (kennelijk Achteruit, Stilstand en Vooruit).

 

 

De situatie vanaf de andere kant bekeken:

 

De tuinderslorrie met opgeklapte laadvloer,

28-12-2023 →

 

Vanuit de accu’s (via de plastic pijp links) en vanuit de sterkstroomschakelaar lopen kabels naar vier aansluitpunten op de elektromotor (opm. a). Mogelijk wordt door de sterkstroomschakelaar de veldwikkeling omgepoold en zo de rijrichting veranderd.

 

Op de as van de elektromotor zit aan de rechterkant een kettingwiel voor de ketting naar de dichtst bij zijnde wielas en aan de linkerkant een remschijf met daaromheen de twee remschoenen. In rust drukken veren (bij de rode pijlen) de remschoenen tegen de remschijf. Bij HaWe elektro-lorries werkt dat ook zo (zie ook de volgende foto).

 

De tuinderslorrie met opgeklapte laadvloer,

28-12-2023 →

 

Op deze foto is (bij de rode pijl) de stang tussen het pedaal en de remschoenen te zien. Als het pedaal wordt ingedrukt worden de remschoenen gelicht. Evenwijdig aan de stang loopt een ketting die verbonden is met een (op deze foto niet zichtbare) veer. De functie is onduidelijk.

 

De HaWe elektro-lorries hebben een aanloopweerstand. Bij het dieper intrappen van het pedaal wordt die aanloopweerstand kortgesloten. Bij de tuinderslorrie van Ziedewij is geen aanloopweerstand te zien (opm. b)

 

Op de elektromotor is de fabrieksplaat zichtbaar. De volgende foto toont de fabrieksplaat in detail.

 

Op de fabrieksplaat staat:

 

SPIJKSTAAL ELEKTRO

SPIJKENISSE HOLLAND

 

MOTOR N⁰              67-L-474

MOTORTYPE         SERIE L

VOLT/AMP/PK       24=   33   1

OMW/MIN NOM    900

 

Toelichting:

Spijkstaal heette tot in 2015 officieel Spijkstaal Elektro BV en was gevestigd in Spijkenisse.

Het motortype is serie L.

Het motorvermogen is maximaal 24 x 33 = 792 Watt ≈ 1 pk. Ook de HaWe elektro-lorries hebben een motorvermogen van ≈ 1 pk.

Het nominale toerental is 900 omwentelingen per minuut.

 

 

Spijkstaal produceerde zelf geen elektromotoren maar betrok die van de firma Bosch en zette er kennelijk een eigen fabrieksplaat op.

HaWe kocht Bosch motoren uit Italië omdat dit goedkoper was dan aanschaf via de Nederlandse importeur [4]. Op die motoren zat dus geen Spijkstaal fabrieksplaat. Voor de eerste HaWe prototypes werden echter motoren uit tweedehands gekochte ijzeren honden van Spijkstaal ingebouwd [4]. Het zou hier dus om één van de oudste HaWe elektro-lorries kunnen gaan.

Ook de tuinderslorrie ISM 92 van het Industrieel Smalspoor Museum in Erica heeft een Spijkstaal motor en ook daar wordt de rijrichting gekozen met een sterkstroomschakelaar die via een as bediend wordt met een hendel (die sprekend lijkt op de hendel van de tuinderslorrie in Ziedewij). Maar er zijn ook verschillen:

·       Het belangrijkste verschil is dat de motor van ISM 92 gewoon in het midden geplaatst is; de motor van de tuinderslorrie van Natuurgoed Ziedewij bevindt zich uit het midden aan de kant van de bestuurder.

·       Verder heeft de motor van ISM 92 geen fabrieksplaat. In plaats daarvan zijn de gegevens meegegoten in een kopse kant van het motorhuis. Die gegevens verschillen van die op de fabrieksplaat van de tuinderslorrie van Natuurgoed Ziedewij.

Het lijkt er dus op dat de tuinderslorrie van Natuurgoed Ziedewij en ISM 92 beiden prototypes zijn geweest en dat met deze prototypes onder andere is onderzocht:

·       welke plaats van de motor de beste was.

·       of het veranderen van rijrichting met sterkstroom schakelaars (in plaats van met zwakstroom aangestuurde relais) kon gebeuren.

Het is dan echter wel heel toevallig dat juist deze twee prototypes bewaard zijn gebleven. De gedachte aan prototypes is ontstaan omdat beide tuinderslorries een Spijkstaal motor hebben terwijl bekend is dat ook de prototypes een Spijkstaal motor hadden. Maar het kan niet worden uitgesloten dat één van beide (of beide) tuinderslorrie(s) in fabrieksnieuwe toestand de voor HaWe gebruikelijke uit Italië geïmporteerde Bosch motor had(den) die door de eigenaar(s) wegens defecten vervangen is (zijn) zijn  door een gebruikte Spijkstaal motor.

 

Mogelijk komen bij de restauratie van de tuinderslorrie nog zaken aan het licht, bijvoorbeeld of de tuinderslorrie op 2 verschillende snelheden kan rijden en zo ja, of dit met een aanloopweerstand bereikt wordt.

 

Opmerkingen:

a)

De kleinste gelijkstroommotoren hebben als stator een permanente magneet. De motor heeft dan 2  aansluitpunten voor de stroom door de rotor (het anker). De draairichting wordt veranderd door de richting van de ankerstroom te veranderen.

Grotere motoren – zoals die in elektrolorries - hebben een veldwikkeling als stator. Die veldwikkeling staat doorgaans parallel aan of in serie met de ankerwikkeling, De motor kan dan nog steeds 2 aansluitpunten hebben. Maar dan kan de draairichting niet veranderd worden. Na het ompolen van de 2 aansluitpunten loopt namelijk de stroom zowel in de ankerwikkeling als in de veldwikkeling de andere kant op. Voor het veranderen van de draairichting is het vereist dat alleen de stroom in de ankerwikkeling of alleen de stroom in de veldwikkeling de andere kant op gaat lopen. Daarvoor zijn meer aansluitpunten op de motor nodig, bijvoorbeeld 2 voor het anker en 2 voor de veldwikkeling.

 

b)

Doordat er bij het op gang komen van een gelijkstroommotor nog weinig "tegenspanning" in het anker opgewekt zal worden is het gevaarlijk de motor meteen op de volle voedingsspanning aan te sluiten. De stroom door het anker (en eventueel veldwikkelingen) zal dan tijdelijk hoge waarden bereiken waardoor de isolatie van de wikkelingen in de motor kunnen verbranden. Daarom wordt in de HaWe elektro-lorries een "aanloopweerstand" gebruikt die overbrugd kan worden door het pedaal dieper in te trappen.

 

 

 

Met dank aan:

Paul Casteleijn en Thomas van de Velde.

 

 

 

Bronnen:

[1]

Webpagina over Ziedewij op de Website van de Stichting Voedselbosbouw Nederland

 

[2]

Informatie van Paul Casteleijn

 

[3]

https://www.natuurgoedziedewij.nl/dijkwoningen-2/

 

[4]

Informatie van Huub Wooning (jongere broer van Herman Wooning)

 

 

 

{

aanvullingen op het boek ”Smalspoor in bedrijf”

Terug/verder naar:

Nieuw                      Home                      Inhoud