Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import en Handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

Tolk

HPIM1187 klein

↑ briefhoofd [1] ↑

 

Geschiedenis

Op 19 augustus 1940 werd de NV Industriële en Handelsonderneming Tolk & Co. in het Handelsregister ingeschreven. Het doel was: “koopen, verkoopen, huren, verhuren, fabriceeren en repareeren van aannemersmateriaal, machines en gereedschappen”. Jacobus Gerardus Tolk (1899) was directeur; president-commissaris was de aannemer Pieter Adriaan van der Valk te Heemstede en commissarissen waren Johannes Nieuwdorp te Heemstede en Jacobus Gerrit van Oord te Utrecht. Het kapitaal bedroeg f 150.000 waarvan f 105.000 was geplaatst. Op 19 april 1941 werden de resterende aandelen uitgegeven en werd het kapitaal volgestort.

Al op 10 december 1941 trad de NV in liquidatie, met als vereffenaars de heren Tolk en van der Valk. De zaken werden voortgezet als Commanditaire Vennootschap * Industriële en Handelsonderneming Tolk & Co. Bij het doel van de onderneming werd smalspoormaterieel nu expliciet genoemd (zie ook briefhoofd). Beherende vennoten waren Tolk en Van der Valk. Er waren acht Nederlandse vennoten en één Duitse vennoot; het kapitaal bedroeg f 100.000 (dus minder dan ten tijde van de NV). Op 18 maart 1942 was dit f 129.600, op 14 juli 1942 f 120.150 en op 2 augustus 1946 f 193.050.

Het kantooradres was eerst het huisadres van Tolk, namelijk Vermeerstraat 35A te Heemstede. Per 13 april 1946 werd dit gebouw

Robaver **,  Zijlstraat 47 in Haarlem.  De opslagplaatsen waren gevestigd aan de Zuid-Schalwijkerweg 43A (op briefhoofd staat 40) nabij Haarlem aan het Zuider Buiten Spaarne. Het Telegramadres was Tolkspoor [1].

Volgens een document in het NIOD *** was Tolk geassocieerd met Ferrostaal.

 

Bekende transacties

 • Stoom normaalspoor
  Tolk bood offreerde op 23 november 1940 aan (de Nederlandse vertegenwoordiger van) den Generallbevollmächtigten für den Bauwirtschafft in Berlijn de stoomloc WSM 23. Kennelijk is de verkoop aan de suikerfabriek in Zevenbergen van deze loc via Tolk gegaan.
 • Stoom smalspoor
  Bij het NIOD is te vinden dat Tolk tijdens WOII twee 25/45 pk stoomlocs verhuurde aan P. Daalder te Alkmaar en nog eens twee (verder niet gespecificeerde) stoomlocs aan A. Groot.
  Volgens het smalspoorboek van Hans de Herder kwam O&K 9727/1921 (700 mm) in 1941 van Lindenbergh Czn te Wemeldinge naar Tolk (voor de verhuur ?) en ging in 1947 naar Dirk Blankevoort te Bloemendaal.
 • Motortractie smalspoor
  Volgens de Diema leverlijst zijn in 1941 vier diesellocs voor 700 mm spoor aan Tolk geleverd.

TolkDagblaNoorden231241.JPG

 

← Blijkens de onderste regel in deze advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden d.d. 23 december 1941 had Tolk een vertegenwoordiger in Groningen.

 

Het einde

Na de Tweede Wereldoorlog werkte Tolk kennelijk samen met Locospoor, in elke geval voor wat betreft de Engelse Planet locomotieven.

Voor het overige lijkt de firma Tolk weinig activiteit na de Tweede Wereldoorlog meer te hebben ontplooid. Er zijn geen verkopen van nieuwe of gebruikte locomotieven uit deze periode bekend. De CV trad in liquidatie op 1 januari 1950 en werd opgeheven op 1 december 1951 [1].

Jacobus Gerardus Tolk overleed op 7-04-1969 te Bennebroek. Opmerkelijk is dat er namens personeel en commissarissen van Orenstein & Koppel overlijdensadvertenties zijn geplaatst waarin sprake is van onze oud-directeur. Kennelijk is dhr. Tolk enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog directeur van Orenstein & Koppel in Amsterdam geworden en is de CV Tolk daarom geliquideerd.

 

Voetnoten

*      Een NV is een rechtspersoon; de aandeelhouders zijn niet aansprakelijk.

        Een CV is geen rechtspersoon; er zijn geen aandelen. Een CV heeft zowel gewone vennoten (die niet aansprakelijk zijn)

        als  commanditaire vennoten (die wel aansprakelijk zijn)

**    Robaver = Rotterdamsche Bankvereeniging

***  NIOD  = Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie.

 

Opmerkingen:

a)

Dhr. J.G. Tolk had zitting in de Technische Commissie Smalspoor die zich beijverde om na de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen smalspoor materieel terug gegeven.

Bronnen

[1]

Handelsregister Haarlem, 1921-1990, berustend bij het Noord Hollands Archief te Haarlem.

 

 

 

 

 

 

 

{

Import en Handel

Terug/verder naar:

 

 

Nieuw                      Home                      Inhoud