fabrieksspoor los

 

Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Aanvullingen en correcties op hoofdstuk 2 van het boek “Kromhout” van Toon Steenmeijer

volgende hoofdstuk

 

Blz. 26

 

Hovers-wagens

 

↑ Twee foto`s van door Hovers gebouwde mijnwagens in bovengronds gebruik bij een van de Limburgse steenkolenmijnen. Links mijnhoutwagens en rechts grote bakwagens met een bakinhoud van 2500 liter en met kogellagers of rollagers op de wielen. De linker foto werd gebruikt als basis voor een advertentie, bij de rechter lijkt dat ook zo.Collectie A. Gevers, Son en Breugel.

 

 

Blz. 27

 

Advertentie uit 1952 van SKF voor “kegellagers”. Voordeel van deze constructie is, dat de zich op de as bevindende wielen in bochten onafhankelijk kunnen draaien, dus minder rolweerstand geven en minder slijtage aan wielen en flenzen geven en dat ze in scherpe bogen veel beter axiale krachten kunnen weerstaan. Verder dat deze kegellagers zeer geschikt zijn voor plotseling optredende overbelastingen bij ontsporingen of botsingen. Voorts is het een voordeel dat er slechts eens in de twee jaar nagesmeerd hoeft te worden, dus wagens met deze lagers zijn altijd beschikbaar.

Collectie Toon Steenmeijer.

 

Scannen0005

 

Blz. 29

 

Een persluchtlocomotief in de Steenkolenmijn in Valkenburg. Met de hele batterij flessen volledig gevuld kon zo`n machine op vol vermogen slechts 20 minuten rijden en daarbij gemiddeld een afstand van ongeveer 4 km afleggen. 

Foto Toon Steenmeijer.

 

Scannen0014

 

Ook te zien in de Steenkolenmijn Valkenburg: een electrische rijdraadlocomotief van de  Oranje Nassaumijnen.  Foto Toon Steenmeijer.

Scannen0015

Hovers-manriders

 

 

Twee kant en klare personenwagens in een van de productiehallen van Hovers in Tilburg. Beide wagens staan klaar om afgeleverd te worden. Als deze wagens moesten gaan dienen voor gewondenvervoer, moesten de kopschotten demontabel gemaakt worden om de brancards  er in de lengterichting in en uit te kunnen schuiven.

Collectie A. Gevers, Son en Breugel.

 

 

 

Blz. 30

 

 

 

Mijnhoutwagens Hovers

Hovers-mijnwagens

Een advertentie van Hovers  van rond 1950 voor mijnhoutwagens en mijnpersonenwagens. Het draaistel op de voorgrond is van een personenwagen. Deze wagens konden ook worden ingericht voor gewondenvervoer.

De tekst is in het Nederlands en Frans, want Hovers was ook actief op de Belgische markt.

Collectie A. Gevers, Son en Breugel.

↑ Een advertentie van Hovers uit de jaren 1950 voor mijnwagens. Er worden verschillende soorten wagens voorgesteld en aan de hand van losse bakken worden bepaalde constructiedetails duidelijk gemaakt. Verder de opmerking dat de productiecapaciteit op 9000 wagens per jaar ligt en dat Hovers daarmee de grootste Nederlandse mijnwagenproductie heeft.

Collectie A. Gevers, Son en Breugel.

 

Blz. 34

 

Westergasfabriek

 

Detailfoto van het terrein van de Westergasfabriek met op de voorgrond een O&K locomotief. Op de achtergrond, een stukje achter de trein met onderlossers, staat nog een andere locomotief, maar die is te ver weg om herkenbaar te zijn. Het zou echter ook een O&K kunnen zijn. Collectie GEB Amsterdam

 

Plattegrondwestergas

 

Plattegrond van de “Gasfabriek Haarlemmerweg”, oftewel de Westergasfabriek, voordat locomotieftractie toegepast werd. De diagonale baan van links naar midden boven is de spoorbaan Amsterdam – Haarlem. De beide hoogliggende sporen door de stokerijen zijn normaalspoor, de rest is smalspoor. Vergelijk met de foto op pagina 35 wat voor smalspoor er allemaal bijgekomen is, toen er met locomotieven gereden ging worden. Helemaal links onder staat de ammoniakfabriek. De iets schuin lopende stippellijn van boven naar beneden is de gemeentegrens tussen Sloten (links) en Amsterdam (rechts).  

Collectie GEB Amsterdam

 

Blz. 36

 

Bladzijde uit de Contractboeken van de Gemeente Gasfabrieken Amsterdam. Deze gaat over de aanschaf van een O&K locomotief →

 

Omdat de tekst niet overal goed leesbaar is volgt hieronder een weergave van een deel van dit document uit 1932:

 

“De levering van een geheel nieuwe Montania Diesel-ruwolie-motorlocomotief à

f 2750,-, type LD2, 20 pk, voor smalspoorbreedte van 700 mm, ingericht om te verstellen voor spoorbreedte 500 – 785 mm. De snelheden voor rijden zijn resp. 4,2 en 8,4 km per uur. De locomotief is voorzien van een geheel gesloten machinistenhuis, verder twee lantaarnhouders met één acetyleenlamp alsmede een signaalklok…….De proefmachine blijft gratis in gebruik tot aan het tijdstip der levering”.

 

Het gaat hier niet om de loc die met een zelflosser op bovenstaande foto staat, want die heeft geen gesloten cabine.

 

Westergas-1

 

Blz. 37

 

Bladzijde uit de Contractboeken Gemeente Gasfabrieken Amsterdam. Dit is nummer 1868 van october en november 1934 en gaat over de aanschaf van de eerste Kromhout →

 

 

Blz. 38

Kromhout7363

 

De roze motorkaart van de eerste Kromhout locomotief voor de Westergasfabriek. De kaart is duidelijk door verschillende medewerkers ingevuld. Jammer genoeg was op geen enkele wijze het fabrieksnummer van Gmeinder te achterhalen, als er al een nummer gegeven werd aan een locomotief zonder motor.

 

 

Blz. 46

 

Kromhout-7421-001.jpg

 

De motorkaart van de locomotief van de NTM. De opmerking rechts bovenaan slaat op het feit dat dit de allereerste 8LS motor was, die Kromhout produceerde.

 

 

De fotobijschriften van blz.61 en 62 boven zijn verwisseld. Correct is:

 

Blz. 61

 

De Gmeinder met Kromhout motor 8251 staat met een geladen trein in 1947 te wachten tot de fotograaf klaar is, om zijn rit te vervolgen naar de steiger aan het water, waar de kipkarren gelost worden in een schuit.

Foto Collectie J.Kentrop, die naast de loc staat.

 

Blz. 62

 

De Gmeinder met Kromhout motor 8251 van de veenderij van de Gebrs. Wagenaar in 1947 in de polder bij Wilnis. Rechts staat J.Kentrop, links een van de Wagenaars.

Foto Collectie J.Kentrop.

 

 

Wilnis-1a

Blz. 62

 

In october 1930 wordt het veen in Wilnis nog met de hand gestoken. De trein is bijna geladen en gaat dan met de Montania locomotief richting houten steiger.  Collectie Toon Steenmeijer

 

 

 

Wilnis-2a

Aangekomen op de steiger worden de kipkarren gelost in schuiten, waar-

mee de grond wordt afgevoerd naar tuinderijen in Amstelveen, Boskoop, het Westland en de gemeente Amsterdam. De mannen houden de bak van een kipkar in evenwicht om hem te lossen in een schuit aan de andere kant van de steiger. October 1930. Collectie Toon Steenmeijer.

 

___________________________________________________________

 

Wilnis-3

Orenstein & Koppel  RL1c in 1947. Deze machine deed ook gedurende de oorlog al dienst in Wilnis. Achterop de loc een emmer met strooizand. Volgens overlevering had deze O&K een Deutz motor.

Foto Collectie J. Kentrop.

 

 

 

{

Inhoudsopgave van het Kromhout boek                 volgende hoofdstuk

Terug/verder naar

 

 

Nieuw                                    Home                                         Inhoud