Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

logo ivb.JPG

IVB

rechthoekig IVB logo.JPG

 

Inleiding

 

Advertentie van IVB (In- en Verkoopkantoor van Bouwmaterialen) uit 1929. IVB was toen alleen in Groningen gevestigd.

Collectie Erwin Voorhaar→

IVB 1929 2

IVB Zwolle 1963 005.jpg

IVB logo

↑ Sinds 1936 was Zwolle de hoofdvestiging van IVB [1].

 

De luchtfoto is afkomstig uit het in 1963 uitgegeven boekje “Zwolle slaat de vleugels uit”. Linksboven ziet men tientallen kipkarren en rails. De bakken staan gekipt om te voorkomen dat ze vol lopen met regenwater. De smalspoor huurlocs zullen binnen staan (of zijn op karwei). Rechtsonder het Zwarte Water.

  Deze scan is afkomstig uit een  IVB catalogus uit 1969.

 

Zoals uit het logo blijkt, gaat het vooral om staalprofielen voor de bouw; informatie over smalspoor, kraanrails en dergelijke was op aanvraag beschikbaar. De smalspoor-zaken werden vanuit Zwolle door de afdeling Spoor behandeld.

 

In 1970 werd IVB overgenomen door Hoogovens [1].

 

Hieronder staan een drietal briefhoofden [2]. De datum is erin terug vinden. De twee onderste briefhoofden zijn aan elkaar gelijk op twee punten na: De NV is een BV geworden en het Zwolse adres is veranderd. Van een verhuizing was geen sprake; de naam van (dit gedeelte van) de Industrieweg was veranderd. Kennelijk vond men de naam niet passend meer, omdat er hier ondertussen kantoren verrezen waren. Ook op het terrein van IVB staat nu een kantoor ↓

briefhoofd IVB blauw.JPG

briefhoofd IVB rood Industrieweg.JPG

briefhoofd IVB rood Burg Roelenweg.JPG

 

Smalspoorlocs

IVB in Zwolle importeerde (zie lijst), verhuurde en verhandelde vele Diema smalspoor locs en ook smalspoor en kipkarren.

De steenfabriek Windesheim [3] huurde bijvoorbeeld Diema 2499 alias IVB 133 van het type DS 28 voor 700 mm:

- vanaf 18 aug. 1970: 3 weken  f 432/week

- vanaf 29 juni 1970: 5 weken f 520/week

- vanaf 15 nov. 1971: 4 weken f 405/week

Het betrof afzonderlijke huurperiodes; de loc werd elke keer per vrachtauto bij IVB opgehaald. IVB 137 (eveneens een DS28; fabr. nr. niet genoemd) werd vanaf 26 januari 1972 een week voor f 520 verhuurd.

 

IVB catalogus uit 1969 →

IVB cat bewerkt

Er is een foto uit 1945 bekend van een Diema met het IVB nummer 15. Het lijkt onwaarschijnlijk dat alle nummers tussen dit lage nummer 15 uit 1945 en de hoge nummers 133 en 137 uit 1970-1972 door verhuurlocs bezet zijn geweest.

Verhuur kipkarren

Op deze foto zijn kipkarren uit het IVB verhuurpark te zien. Op elke kipbak staat in grote witte letters IVB Zwolle.

Rogier Bennebroek ontdekte bij de Gelderse Smalspoor Stichting dat op de onderstellen van zes kipkarren de letters IVB plus een nummer opgelast zijn; zie ook hier. De betrokken nummers zijn 65, 69, 72, 73, 92 en 100. Het is aannemelijk dat deze kipkarren ooit deel hebben uitgemaakt van het IVB verhuurpark. Dat verhuurpark was dan relatief klein. Bijvoorbeeld het ODS huurpark bestond in 1953 uit een kleine 2000 kipkarren.

Normaalspoor

IVB importeerde één Diema dieselloc voor normaalspoor. Deze foto [2] van deze loc van de RDM in Rotterdam werd in 1972 door IVB gestuurd aan de NS afdeling Transportvoorlichtig (TV). De verhouding tussen TV en Diema importeur IVB in Zwolle was moeizaam [2]. Een bezoek van TV aan Diema werd door beide partijen in de jaren 1963 -1968 steeds uitgesteld. TV was er zeer verbaasd over dat IVB er in geslaagd was om buiten TV om een loc te verkopen, hoewel de RDM ook met TV contact had gehad. Toen IVB vervolgens vroeg om een lijst van bedrijven met eigen tractie was het antwoord van TV dat daar voor betaald moest worden.

 

Zie ook Figuur 13.9 in dit boek.

Diema RDM TV

Opmerkingen

-

IVB leverde zogenaamde palenkarren aan de papierfabriek in Renkum.

Bronnen:

[1]

Zwolsche Courant 30-03-1983 in een artikel over de directeur die in 1930 als loopjongen in Groningen begon.

[2]

Archief NS Transport Voorlichting bij de firma Logitech.

[3]

Archief van de steenfabriek Windesheim in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

 

 

 

 

{

Import en Handel

Terug/verder naar:

 

Nieuw                      Home                      Inhoud